מידע לשעת חירום

הנחיות מצב חירום

טלפונים וקישורים שימושיים
שם השירות טלפון
משטרה 100
מגן דוד אדום 101
כיבוי אש 102
מרכז מידע פיקוד העורף 104
קו לחייל 2201*
ער"ן עזרה ראשונה נפשית 1201
ער"ן בשפה הרוסית 1-800-241201
ער"ן בשפה אמהרית 1-800-211201
נט"ל, מרכז סיוע לנפגעי טראומה על רקע לאומי 1-800-363363

בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

במבנה– יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.

בחוץ – יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

ברכב – יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו – יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

לנוסעים באוטובוס – יש לעצור בצד הדרך, לפתוח את דלתות האוטובוס, על נוסעי האוטובוס לשכב על הרצפה בתוך האוטובוס ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

 • אם לא ניתנה הנחיה אחרת – לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון.
 • חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה, יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.
 • יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או השמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא:

ממ"ד – (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.

מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה.

מקלט ציבורי – בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.

באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות  במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.

הסבר לעדכון ההנחיות:

 • בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה האמצעית (קומה שנייה).
 • בבניין מעל שלוש קומות כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע  ושתי הקומות העליונות .
 • אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים, מכוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך  לבניינים .

האזורים הנחיות שגרת חירום
0-7 ק"מ
עבודה בשטח פתוח– צמצום משימות וכוח אדם למינימום הנדרש לצורך פעילות חיונית בלבד על פי קביעת המשרד או הגוף. עבודה עם ציוד מיגון אישי. פעילות על פי "הכי מוגן שיש".

דואר ישראל-חלוקת דואר (דוורים) עפ"י הכי מוגן שיש, כניסה למרחב מוגן עפ"י הנחיות בשטח פתוח. חלוקה ברכב דואר עם מיגון אישי בהישג יד.

תחבורה ציבורית-א.נהגים-עבודה עם ציוד מיגון אישי. ב.צמצום כמות הנוסעים ל-20 בקווים פנימיים. ג.צמצום קווים לפעילות חיונית בלבד שתיקבע במשרד.  ד. בעת אזעקה "הכי מוגן שיש"

מתקן מקבל קהל– צמצום משימות וכ"א למינימום נדרש לפי הגדרת המשרד/הגוף.0-15 שניות – קיום פעילות והמתנת קהל במרחבים מוגנים תקניים. בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב מוגן תקני.

מתקן ללא קבלת קהל– צמצום משימות וכ"א למינימום הנדרש ע"פ קביעת המשרד. בעת צפירה "הכי מוגן שיש".

קופ"ח ושירותים מיוחדים –פעילות תחת תקרת בטון אחת ובעת צפירה כניסה עפ"י המדרג:

א.מרחב מוגן תיקני.   ב. מרחב מוגן תחת 2 תקרות בטון.

דואר ישראל- מתקן המקבל קהל-  צמצום משימות וכ"א למינימום נדרש לפי הגדרת המשרד/הגוף. 0-15 שניות – קיום פעילות והמתנת קהל במרחבים הכי מוגן שיש. בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב מוגן תקני.

רכבות – נהגי משא ומאבטחי תחנות-ציוד מיגון אישי עליהם. צוות רכבת –נהג נוסעים/פקח/מאבטח- עפ"י הנחיות לאזרח.  הנחיות נוסעים לפעילות/התנהגות בזמן אזעקה בכלי התחבורה. בעת אזעקה-האטת הרכבת ל- 30 קמ"ש למשך 100 דקות, יש להימצא מתחת לקו חלונות.

תחנות הסעה– פעילות מאבטחים עם מיגון אישי. המתנת נוסעים בתוך מרחבים פנימיים מוגנים בלבד . עובדים- פעילות "הכי מוגן שיש". בתחנות הסעה פתוחות – רידוד או פיזור תחנות .בעת אזעקה- "הכי מוגן שיש".

פעילות חיונית לילדים(מעונות יום),מוסדות מיוחדים למבוגרים שמוגדרים חיוניים-פעילות(לימודים,לינה)במרחבים מוגנים תקניים. קיום הפסקות בתוך מבנים או במיגון בלבד. מוסדות יום למבוגרים- צמצום פעילות למינימום נדרש. בעת אזעקה- הכי מוגן שיש.

מוסדות אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים :אוכלוסיה "שאינה ניידת",מכוני דיאליזה בקהילה,שירותים מיוחדים דוגמת:טיפולים כירורגיים: פעילות ושהייה תחת 2 תקרות בטון ובעת אזעקה כניסה עפ"י המדרג:

א.מרחב מוגן תקני.  ב. פעילות במרחב מוגן תחת 2 תקרות בטון.
בעת אזעקה –"הכי מוגן שיש".

הישובים ההנחיות שגרת חירום
7-40 ק"מ עבודה בשטח פתוח– ציוד מיגון- אישי בהישג יד. בעת אזעקה- "הכי מוגן שיש".

דואר ישראל– חלוקת דואר (דוורים) עפ"י הכי מוגן שיש, כניסה למרחב מוגן עפ"י הנחיות בשטח פתוח. חלוקה ברכב דואר עם מיגון אישי בהישג יד.

תחבורה ציבורית– ציוד מיגון אישי של הנהג בהישג יד.
צמצום קווים לפעילות חיונית בלבד שתיקבע ע"י המשרד, בעת אזעקה "הכי מוגן שיש".

מתקן קבלת קהל– המתנת קהל וקיום פעילות תחת תקרת בטון אחת לפחות ובעת צפירה כניסה ע"פ המדרג:

א.מרחב מוגן תיקני   ב. עפ"י "הכי מוגן שיש"

מתקן ללא קבלת קהל– בעת צפירה "הכי מוגן שיש".

רכבות– נהגי משא ומאבטחי תחנות- ציוד מיגון אישי בהישג יד. צוות רכבת- נהג/נוסעים/פקח/מאבטח- ע"פ הנחיות לאזרח. הנחיות נוסעים לפעילות/התנהגות בזמן אזעקה בכלי התחבורה. בעת אזעקה- נסיעה ב- 30 קמ"ש למשך 10 דקות. יש להימצא מתחת לקו חלונות.

תחנות רכבת

א. ריכוז הנוסעים בתחנת הרכבת במרחב הכי מוגן שיש (תקרת בטון אחת). במידע ונשמעת אזעקה הנוסעים נשארים במרחבים הכי מוגן שיש.

ב. לגבי התחנות באר שבע מרכז, יבנה מערב ומזרח: הנחיית הנוסעים בעת אזעקה לשכב על הרצפה ולהגן על הראש עם ידיים.

ג. הנחיות להתקהלות נוסעים בתחנות 7-40- אין הגבלה

קופ"ח– פעילות תחת תקרת בטון אחת ובעת צפירה כניסה ע"פ המדרג:

א.מרחב מוגן תיקני   ב.מרחב מוגן תחת 2 תקרות בטון   ג. המשך פעילות במרחב מוגן תחת תקרת בטון אחת.

תחנות הסעה– בתחנות בתוך מבנים- ציוד מיגון אישי למאבטחים בהישג יד. בעת אזעקה- "הכי מוגן שיש".

בתחנות הסעה פתוחות רידוד או פיזור תחנות. בעת אזעקה "הכי מוגן שיש".

פעילות חיונית לילדים (מעונות יום), מוסדות מיוחדים למבוגרים שמוגדרים חיוניים

רמה א'- פעילות תחת תקרת בטון אחת ובתנאי שבזמן אזעקה ניתן להיכנס למרחב מוגן תקני

רמה ב'- פעילות תחת תקרת בטון אחת ובתנאי שבזמן אזעקה ניתן לרדת מתחת לשתי תקרות בטון.

מוסדות אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים :אוכלוסיה "שאינה ניידת",מכוני דיאליזה בקהילה,שירותים מיוחדים דוגמת:טיפולים כירורגיים: פעילות תחת תקרת בטון אחת ובהישמע  אזעקה כניסה ע"פ מדרג: א. מרחב מוגן תקני.    ב. מרחב מוגן תחת שתי תקרות בטון.   ג. המשך פעילות במרחב מוגן תחת תקרת בטון אחת.

התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה

כיצד יודעים שמתרחשת רעידת אדמה?
בעת רעידת אדמה תחושו שהרצפה רועדת מתחת רגליכם, חלונות ישקשקו במסילותיהם, חפצים ורהיטים יתחילו לזוז בצורה משונה, המנורות יתנודדו על התקרה והרעידות יקשו על היציבות והתנועה.
השניות הראשונות הן קריטיות ובעלות הסיכוי הטוב ביותר להינצל.
שמרו על קור רוח והגיבו במהירות.

התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה:
בעת רעידת אדמה "שטח פתוח הוא הכי בטוח", אחרת סדר העדיפויות הוא:
בעת שהייה במבנה:
1. אם ניתן לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.
2. אם לא ניתן לצאת מהמבנה, היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת פתוחה.
3. אם אין ממ"ד, צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.
4. רק אם אינכם יכולים לפעול כך,תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר הפנימי.

בעת שהייה בחוץ:
אם הרעידה מתרחשת כאתם מחוץ למבנה, הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

בעת שהייה ברכב:
יש לדומם מנוע ולהישאר ברכב. אין לעצור בקרבת גשרים ומחלפים.

בעת שהייה בחוף הים:
אם אתם בחוף הים בעת רעידת אדמה, עזבו מיד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו.
נסיגת ים (שפל) חזקה ופתאומית היא סימן לצונאמי מתקרב.
התרחקו מן החוף בקילומטר אחד לפחות.
על מי שאינם יכולים לעזוב את אזור החוף לעלות לפחות לקומה 4 של בניין קרוב.

חשוב! לאחר רעידת האדמה, אין לחזור למבנה שנפגע ואין להתקרב לחוף הים.

הנחיות נוספות:

 • בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבית החיצוניים, מחלונות ומדפים.
 • אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה – אתם עלולים להיתקע בתוכה.
 • אין לעמוד מתחת למשקוף.
 • אין להיכנס למקלט תת – קרקעי.
 • אם אתם יושבים בכיסא גלגלים – נעלו אותו והגנו על ראשכם (לאחר שהגעתם למקום בטוח).
 • במידת האפשר, יש לנתק את מפסקי החשמל והגז.

 

כיצד להתכונן לרעידת אדמה

בעבר אירעו באזורנו רעידות אדמה הרסניות והתרחשותה של רעידת אדמה חזקה נוספת היא רק שאלה של זמן.
הניסיון שנצבר בעולם מוכיח שהיערכות מוקדמת של תושבים לקראת רעידת אדמה והתנהגות נכונה בעת התרחשותה הצילו חיים רבים ומזערו את הנזק לרכוש.
אם ניערך היום – נציל חיים.

 

עמידות הבניין:
הדרך המשמעותית ביותר למנוע אבדות בנפש ונזקים לרכוש בעת רעידת אדמה היא לוודא כי המבנה בו אנו גרים עמיד בפני רעידות אדמה.
מומלץ לבדוק עם מהנדס מבנים בעל הכשרה מתאימה, אם הבית בו אתם מתגוררים עונה לדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413).
– בניינים שנבנו לפני שנת 1980 אינם עומדים, כפי הנראה, בדרישות תקן זה ויש לפעול לחיזוקים בהקדם האפשרי.
– בניינים שנבנו לאחר שנת 1980, נבנו על פי תקן עמידות, וצפויים לעמוד בזעזועי הרעידה.
– בניינים הכוללים מרחבים מוגנים (ממ"ד), הם בעלי עמידות משופרת בעת רעידת אדמה ונחשבים לעמידים במיוחד.

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) קובעת מסגרת חוקית המאפשרת קבלת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ומעודדת את ביצועה על ידי מתן זכויות בניה נוספות לשם מימון ולו חלקי, של פעולות החיזוק.
לזכויות בנייה נוספות על פי התמ"א זכאים מבנים אשר היתר בנייה להקמתם ניתן לפני ה-1.1.1980.

למידע נוסף בנושא תמ"א 38, היכנסו לאתר משרד הפנים
www.moin.gov.il/tama38
הכנת הבית:
פגיעות בנפש בעת רעידת אדמה נגרמות במקים רבים מקריסה של מדפים וחפצים כבדים, משברי זכוכית, משריפות ומדליפות גז.
על כן כדאי, כבר היום:

 • להסיר תמונות או מדפים התלויים מעל מיטות בני הבית ומסכנים אותם בעת שנתם.
 • לוודא כי כל התקנה חדשה, לקיר או לתקרה, של מדפים, מזגנים או פריט אחר – תיעשה כהלכה.
 • לחזק לקירות פריטים קיימים: ספריות, טלוויזיות ומדפים.
 • לתמוך היטב בדודי שמש וחימום, בלוני גז, מזגנים ומדחסים.
 • לאחסן חומרים רעילים ודליקים במקום נעול, הרחק ממקור חום.
 • להניח חפצים כבדים במקומות נמוכים.

הכנת המשפחה:

יש לאתר מראש, בשיתוף בני המשפחה ועל פי ההנחיות, מקום בטוח בבית, אליו תגיעו בזמן רעידת אדמה: למשל ממ"ד/ חדר מדרגות בבית קומות, שטח פתוח בבית צמוד קרקע או דירת קרקע.

יש לקבוע מקום מוסכם, באזור פתוח, למפגש עם בני המשפחה. כמו כן יש להסכים על איש קשר מחוץ למשפחה אליו תפנו במקרה של נתק תקשורת.

יש להכין ציוד חירום משפחתי:

•אמצעי תקשורת שיעזרו לכם להישאר מעודכנים (מחשב, טלוויזיה, רדיו על סוללות).
•טלפון סלולארי, כולל סוללת גיבוי/ מטען נייד.
•3 ליטרים של מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת. מומלץ להכין מים לשלוש יממות.
•מזון באריזות סגורות, כגון שימורים וחטיפים.
•תאורת חירום (לד), פנס וסוללות.
•ערכת עזרה ראשונה, תרופות.
•מטפה לכיבוי אש.
•העתקי מסמכים חשובים, מסמכים רפואיים, מרשמי תרופות בשימוש קבוע, מסמכי זיהוי, מסמכים אישיים ומסמכים פיננסיים.
•תיק ציוד אישי שיספיק לכמה ימים.
•ציוד נוסף שנדרש למשפחתכם על פי מאפייני המשפחה וצרכיה.
יש להכיר את מיקום מפסק החשמל וברז הגז הראשיים של הדירה ולתרגל כיצד לסגור אותם.

כדאי לערוך, מפעם לפעם, תרגול משפחתי למוכנות לרעידת אדמה.

התנהגות נכונה שעת הישמע אזעקה

בפיקוד העורף גובשו הנחיות התנהגות לאזרח בעת הישמע אזעקה, ציות להנחיות אלו ימזער באופן משמעותי את מידת הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מירי טילים או רקטות לעבר עורף מדינת ישראל.

בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם, לפי ההנחיות הבאות:
השוהים במבנה –
ייכנסו לממ"ד, ממ"ק, מקלט, חדר מדרגות או חדר פנימי ויסגרו דלתות וחלונות.
השוהים בחוץ- 
בשטח בנוי, ייכנסו למבנה או למחסה קרוב.
בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
הנוסעים ברכב-
יעצרו בצד הדרך, ייצאו מהרכב וייכנסו למבנה או למחסה קרוב.
אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

תחבורה ציבורית – הנוסעים באוטובוס:
תנועה בצירים בין
 עירוניים– בהישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך לפתוח את הדלתות, על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
לאחר 10 דקות ניתן להמשיך בנסיעה.
תנועה בצירים עירוניים– בהישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך, לפתוח את הדלתות, על הנוסעים לרדת במידה ויש מבנה קרוב, במידה ולא ניתן לרדת מהאוטובוס או שאין מבנה קרוב על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
רק לאחר 10 דקות ניתן להמשיך בנסיעה.
תחבורה ציבורית – הנוסעים ברכבת:
על הנהג להאט את הרכבת ל- 30 קמ"ש במשך 10 דקות, ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על הראש.
חשוב!
יש להישאר במרחב המוגן 10 דקות.

כדי להתגונן ממטח טילים ומשברי יירוט.
דגשים:
יש להתרחק מחפצים בלתי מזוהים. במידה וראית רקטה/טיל על הארץ, יש להרחיק סקרנים ולהודיע לגורמי הביטחון.
אין להתקהל באזור האירוע, התקהלות מסוכנת, מחשש לירי/רקטות טילים נוספים.

 • צאו מהמבנה והקפידו לשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים ומכבלי חשמל קרועים.
 • קחו אתכם את תיק החירום המשפחתי.
 • אין להדליק אש או מתג חשמל מכל סוג מחשש לפיצוץ עקב דליפת גז.
 • אם ניתן, לפני עזיבת המבנה יש לנתק את ברז אספקת גז הבישול ומפסק החשמל הראשי לדירה.בנוסף מומלץ לסגור גם את ברז הגז הראשי של הבניין כולו. חידוש אספקת הגז/חשמל למבנהייעשה רק ע"י טכנאי מוסמך ולאחר שנמצא כי מערכת וברזי הגז של כלל הצרכנים בבניין, תקינים וסגורים.
 • אין להיכנס למבנים שניזוקו ללא אישור מהנדס מבנים. (למעט לצרכי חילוץ והצלה).
 • האזינו לכלי התקשורת לקבלת מידע והנחיות (למשל לרדיו שבמכונית).

לכודים תחת הריסות:
אם בסביבה הקרובה אליכם יש בני אדם הלכודים תחת הריסות, השתמשו תוך שיקול דעת, באמצעים ביתיים להרמת חפצים כבדים כמו מגבה של מכונית או מוט ברזל. הגישו עזרה ראשונה במידת האפשר.
באם הנכם לכודים מתחת להריסות נסו לחלץ את עצמכם. כסו את דרכי הנשימה בבגד להגנה מפני אבק והימנעו מלהתיש עצמכם בצעקות. הקישו על צנרת או קירות בכדי לאפשר למחלצים לאתר את מיקומכם. אין להדליק אש!

רעידות משנה:
היו מוכנים לרעידות נוספות – אלו מופיעות דקות או ימים לאחר הרעידה הראשונה ועלולות למוטט מבנים שנחלשו. אל תכנסו למבנים שניזוקו, אלא למטרת הצלת חיים.

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן ההתרעה העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או קול הנפץ, חשוב לקבוע את המקום אליו ניכנס בזמן ירי רקטות מבעוד מועד.

בעדיפות ראשונה, יש לבחור את הממ"ד או המקלט הפרטי. בהיעדר ממ"ד או מקלט פרטי יש לבחור חדר מוגן ע"פ הנחיות פיקוד העורף. ודאו כי כל בני הבית מכירים את המרחב או החדר המוגן. חשוב לקבוע חדר זה בכל מקום בו נשהה (בית, מקום עבודה וכו'). הקפידו לצייד את המרחב או החדר המוגן בתיק חירום הכולל ציוד חיוני (תרופות, מים, תאורת חירום, רדיו וכד') ולבצע הכנה משפחתית להכרת המרחב המוגן ותכולת תיק החירום.

כיצד בוחרים ומכינים את המרחב המוגן לשעת הצורך :

 • ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) הוא הבחירה המועדפת.
 • מקלט: מקלט ציבורי – בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע אזעקה.
 • באין ממ"ד או מקלט יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

בעת שהייה בקרוואן – במידה וזמן ההתרעה אינו מאפשר לבצע "הכי מוגן שיש" יש לשכב במרכז הקרוואן ולהגן על הראש באמצעות הידיים, להתרחק מפתחים וחלונות.

מחוץ למבנה:

 • בשטח בנוי – יש להיכנס למבנה ולפעול על על- פי ההנחיות לשוהים במבנה.
 • בשטח פתוח – יש לשכב ולהגן על הראש בידיים.

הנוסעים ברכב:

יעצרו בצד הדרך, יצאו מהרכב ויכנסו למבנה או למחסה קרוב.
במידה ולא ניתן להגיע למבנה או מחסה בפרק הזמן הנתון, יש לצאת מהרכב, לשכב על הרצפה ולהגן על הראש בעזרת הידיים.
במידה ולא ניתן לבצע את שתי ההנחיות הקודמות יש לעצור ולהמתין ברכב 10 דקות.

הנוסעים בתחבורה ציבורית:

בהשמע אזעקה בעת נסיעה באוטובוס, על הנהג לעצור את האוטובוס, לפתוח את דלתות האוטובוס ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על ראשם.

בהשמע אזעקה בעת נסיעה ברכבת, על הנהג להאט את הרכבת ל-30 קמ"ש במשך 10 דקות, יש להמצא מתחת לקו חלונות.

לאחר האירוע:

ניתן לצאת מהמיגון לאחר 10 דקות, באם לא ניתנה הוראה אחרת.
יש להתרחק מחפצים בלתי מזוהים. במידה שראית רקטה על הארץ יש להרחיק סקרנים ולהודיע לגורמי הביטחון.

במקרה שפרצה שריפה, פעל בקור רוח, בשיקול דעת ועל פי הערכת המצב. ראשית יש להזעיק את שירותי הכבאות וההצלה (חייג 1022).

 • הזעק את שירותי הכבאות מוקדם ככל האפשר (102 מכל טלפון).
 • נסה לכבות את האש מיד עם גילויה, באמצעים שלרשותך (מטפה, גלגלון מים, דלי מים, סמרטוט רטוב, או כל אמצעי אחר מתאים).
 • היזהר! אל תתיז מים לעבר ציוד חשמלי ומערכת החשמל.
 • הרחק מאזור שריפה חומרים וציוד העלולים לגרום להתפשטות השריפה.
 • במקרה והאש התפשטה כך שאינך יכול להשתלט עליה, צא ממקום שהותך, סגור את הדלת אחריך והודיע לשכנים לפנות הבניין ולהתרחק ממקום האש. רצוי לסגור כל דלת בדרכך אל החוץ אך לא לנעול.
 • אם נלכדת בדירתך והעשן מחוץ למקום שהותך סמיך מדי ואינך יכול לצאת: הסגר במקומך, אטום כל חריץ בדלת, סגור את כל החלונות (פעולות אלה נועדו למנוע חדירת עשן הן מתוך הבניין והן מחוצה לו).
 • בדוק אם מאחד החלונות פונים אל החוץ, אין כלל עשן המיתמר כלפי מעלה, פתח את חלון זה לחדירת אוויר צח (יודגש כי אין לפתוח חלון במקרים בהם יש חשש לעשן המגיע לחלון זה).
 • נסה להודיע במיידי על מקום הימצאותך.
 • במקרה של שריפת יער או חורש המאיימת להתפשט לכיוון הישוב יש להישמע להוראות כוחות הביטחון ולהיות מוכנים להתפנות מהישוב במידה והדבר יידרש (בהתאם להנחיית גורמי הביטחון).

בעת שהייה בתוך מבנה:

אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם, עברו במהירות למקום בטוח – על פי סדר העדיפויות שלהלן:

1.שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צאו מהמבנה אל שטח פתוח.
(בעיקר השוהים במבנה חד קומתי או בקומת קרקע)

2.אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות- היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד). יש להשאיר את דלת הממ"ד פתוחה.

3.אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן – צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן, המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.

4.רק אם אינכם יכולים לפעול כך- תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.

בעת שהייה בחוץ:

 • אם הרעידה מתרחשת כשאתם מחוץ לבנין – הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

הנחיות נוספות:

 • לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של הגז ושל החשמל.
 • בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבית החיצוניים, מחלונות וממדפים.
 • אם אתם יושבים בכיסא גלגלים – נעלו אותו והגנו על ראשכם (לאחר שהגעתם למקום בטוח).

התנהגות נכונה לאחר רעידת אדמה

 • אין להדליק אש או מתג חשמל מכל סוג (כולל שימוש בטלפון סלולארי) מחשש לפיצוץ עקב דליפת גז.
 • יש לצאת מהמבנה ולשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים.
 • לפני עזיבת המבנה יש לנתק את ברז אספקת גז הבישול ומפסק החשמל הראשי לדירה. בנוסף מומלץ לסגור גם את ברז הגז הראשי של הבניין כולו. חידוש אספקת הגז/חשמל למבנה ייעשה רק ע"י טכנאי מוסמך ולאחר שנמצא כי מערכת וברזי הגז של כלל הצרכנים בבנין, תקינים וסגורים.
 • אין להיכנס למבנים שניזוקו ללא אישור מהנדס מבנים. (למעט לצרכי חילוץ והצלה).
 • האזינו לרדיו (למשל לרדיו שבמכונית) לקבלת מידע והנחיות.

לכודים תחת הריסות:

 • אם בסביבה הקרובה אליכם יש בני אדם הלכודים תחת הריסות, השתמשו תוך שיקול דעת, באמצעים ביתיים להרמת חפצים כבדים כמו מגבה של מכונית או מוט ברזל. הגישו עזרה ראשונה במידת האפשר.
 • באם הנכם לכודים מתחת להריסות נסו לחלץ את עצמכם. כסו את דרכי הנשימה בבגד להגנה מפני אבק והימנעו מלהתיש עצמכם בצעקות. הקישו על צנרת או קירות בכדי לאפשר למחלצים לאתר את מיקומכם. אין להדליק אש!

רעידות משנה:

היו מוכנים לרעידות נוספות (Aftershocks) – רעידות אלו מופיעות דקות, ימים או חודשים אחרי הרעידה ועלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה.

באופן כללי ניתן לומר כי המענה היעיל ביותר להתמגנות בעת אירוע חומרים מסוכנים הינו הסתגרות בחדר פנימי בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים ופעולה בהתאם להנחיות התגוננות שיינתנו בעת אירוע. יש להישמע להנחיות שינתנו באמצעי התקשורת והן להנחיות שיועברו על ידי הכוחות המטפלים באירוע בשטח.
להלן הנחיות מפורטות להתנהגות נכונה באירוע חומרים מסוכנים:

 • יש להיכנס לחדר פנימי בבית, בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. יש לסגור חלונות ומזגן.
 • אין להפעיל את מערכת האוורור והסינון בממ"ד או במקלט.
 • אנשים השוהים מחוץ למבנה יכנסו לתוך מבנה, ובעדיפות לתוך חדר פנימי סגור.
 • הישארות בתוך הבית עדיפה מאשר השהייה בחוץ.
 • נוסעים ברכב, יכבו מזגן, ויתרחקו מאזור האירוע.
 • במקרה ואדם חש קשיי נשימה, צריבות בעור, דמעות בעיניים וכו' – ייתכן ונחשף לאירוע חומרים מסוכנים, ועליו להזעיק את מד"א לקבלת טיפול רפואי.
 • במקרה של צריבות בעור או בעיניים, מומלץ להישטף במים בכמות גדולה.
 • יש להישמע להוראות גופי החירום בשטח.

מהם מאפייני הנשק הבלתי קונבנציונאלי?

פגיעה מרחבית, השפעה לטווח ארוך, מיגון מורכב, קושי בגילוי וזיהוי, פיצוץ עמום ברוב המקרים, נתון להשפעות אקלים ותנאי שטח (גודל אזורי הסיכון תלוי במטאורולוגיה), השפעה פסיכולוגית על האוכלוסייה.

מהו חומר לחימה כימי?

חומר לחימה כימי (חל"ך) הוא סוג של חומר מסוכן שרמת הרעילות שלו גבוהה מאוד. החל"ך מיוצר במטרה לגרום נזק לאוכלוסייה הנחשפת, זאת לעומת יתר החומרים המסוכנים שסיכונם הוא תופעת לוואי בעת שימושם.

כיצד ניתן לזהות אירוע חל"ך?

צה"ל בודק בכל נפילת טיל האם הוא קונבנציונאלי או כימי באמצעות מכשירים ייעודיים. בהתאם לממצאים יפורסמו הודעות פיקוד העורף באמצעי התקשורת. הקפדה על מילוי אחר ההנחיות מצילה חיים.

אילו סוגי חל"כים קיימים והאם לחל"כים יש מאפיינים כגון: צבע/ריח וכד'?

קיימים סוגים שונים של חל"כים וניתן לסווגם ע"פ מספר פרמטרים. פרמטר אחד על פיו ניתן לסווגם הוא נדיפותם: א.חל"ך נדיף – חל"ך שמתנדף תוך מספר שעות מרגע הפיזור (בדומה למים).                                 ב.חל"ך עמיד – חל"ך יציב שעמיד למשך ימים עד שבועות (בדומה לשמן).

האם לחל"כים יש מאפיינים כגון צבע / ריח וכד'?

בדרך כלל  לחל"ך אין ריח או צבע ולא רואים אותו (לא כמו אדים או עשן).

מהו חל"ך עצבים?

חל"ך עצבים הוא חומר רעיל הפוגע בתפקוד מערכת העצבים של הגוף האחראית על תגובות, רפלקסים ושרירים. חל"ך עצבים גורם למוות בחשיפה למינון מסוים, במידה ולא מתקבל טיפול רפואי מתאים. חל"ך עצבים יכול להופיע בצורת נוזל גז או תרסיס ולחדור לגוף דרך מערכת הנשימה, העיניים, העיכול ודרך עור חשוף.

מהו חל"ך כוויה?

חומר לחימה כימי שגורם לכוויות כימיות בכל מערכות הגוף. פגיעה עיקרית – נשימה, עור ועיניים.

באילו מצבי צבירה יכול להופיע חל"ך?

חל"ך יכול להופיע במספר מצבי צבירה: גז ונוזל (תרסיס).גז – הנישא עם הרוח, פוגע בכל בעלי החיים, ומזהם עצמים עמם הוא בא במגע. ככל שגדל המרחק מנקודת הפגיעה כך נעשה הגז דליל ונמהל באוויר.                נוזל – שלוליות וטיפיות המזהמות את האזור. חל"כים יכולים לעבור ממצב צבירה אחד למשנהו, מבלי לשנות את  מהותם. המעברים הללו כרוכים בדרך כלל בחימום ובקירור.החל"כים המהווים איום על מדינת ישראל הינם במצב נוזלי ועוברים לגז לאחר הפיזור.

כיצד יכול החל"ך לחדור לגוף האדם?

חל"ך עצבים  יכול לחדור לגוף האדם דרך מערכת הנשימה, העיכול, העור והעיניים.

מהו נשק קונבנציונאלי/בלתי קונבנציונאלי?

נשק קונבנציונאלי כולל חומרי נפץ מוכרים, נשק בלתי קונבנציונאלי כולל שילוב של חומרים כימיים או ביולוגיים הפוגעים באדם.

איך נראה החל"ך, ומה קורה לאחר פיצוץ טיל נושא חל"ך?

החל"ך מופיע ומתפזר בשטח בשתי צורות:1.כנוזל- טיפות המפוזרות באזור.2. ענן גז- הנוצר מהפיצוץ ונישא עם הרוח , פוגע בכל מי שאיננו ממוגן. ככל שגדל המרחק מנקודת הפגיעה כך נעשה הגז דליל ונמהל באוויר. בנוסף קיים ענן גז קטן יותר הנוצר מאידוי מתמשך של הטיפות.לאחר הפיצוץ מגיעים כוחות הביטחון לשטח ולאחר ביצוע בדיקות גילוי וזיהוי תינתנה הוראות מתאימות לאוכלוסייה. בכל מקרה ,האזרחים חייבים להקפיד על הוראות המיגון: מסיכה וחדר אטום כהגנה מפני חדירת הגז.

מהם סימני הפגיעה מחל"ך עצבים?

1.       ראייה – התכווצות אישונים, פגיעה בראייה. הפרשות בלתי רצוניות – הזעה מוגברת, הפרשות רוק, עיניים דומעות, אי שליטה על סוגרים.רעידות והתכווצויות שרירים.בחילות, הקאות ושלשולים.לחץ בחזה, קשיי נשימה.איבוד הכרה, עוויתות ופרכוסים.

מהו רדיוס אזור הסיכון בפגיעת חל"ך וכמה זמן נמשך הסיכון?

משך הסיכון מחל"ך תלוי בסוג החומר ובמטאורולוגיה. ברדיוס של מאות מטרים יתפזרו טיפות והסיכון יחלוף רק לאחר סיום הטיהור. במרחק של מספר ק"מ שבהם חלף ענן האדים יחלוף הסיכון ברגע שהענן יחלוף. למרחק של מאות מטרים עד קילומטרים ספורים מגיע ענן אדים מתמשך. ללא טיפול, הסיכון יכול להימשך ימים עד מספר שבועות. לאחר טיהור הזיהום, הסיכון יכול להימשך מספר שעות עד ימים.

מהם אזורי הסיכון באירוע כימי?

אזור הסיכון הטיפתי – השטח שקרוב יותר לנקודת הפיצוץ, מתפזרים בו טיפות של החומר ונמצא בו ריכוז גבוה של אדי חל"ך (גז) בעיקר במורד הרוח. באזור זה הסיכון הוא גם עורי (במגע בטיפות) וגם נשימתי (בשאיפת הגז).אזור הסיכון האדי – הוא שטח שבו החומר מתפזר בצורת גז בלבד (ללא טיפות) והסיכון בו הוא נשימתי בלבד (במקום שאיננו חופף לאזור הטיפתי). חלק מהסיכון האדי מתאדה מעצמו, ולכן הפעולה העיקרית שנדרשת בו היא להתמגנות ולהמתין להנחיה לשחרור ממיגון עם חלוף הסכנה.

כמה זמן ייקח לכוחות הביטחון לטפל באירוע כימי?

אירוע כימי מטופל בשלבים רבים שמטרתם להכיל את האירוע במלואו, אשר כוללים גילוי וזיהוי החומר והכנת תוכנית לטיפול באזור הנגוע. באופן תיאורטי נאמר כי תוך כמה שעות מקרות האירוע, יתחיל תהליך פינוי.  בסיום הפינוי, ייתכן ויחל גם שלב טיהור המרחב. שלב זה יכול להימשך ימים עד שבועות.

היכן התרחשו אירועי טרור עם חומרים בלתי קונבנציונאליים בעולם?

א.טוקיו, מרץ 1995 – בחודש מרץ 1995 פיזרו חברי כת "האמת הצרופה" (אום שינריקו) גז "סרין" (גז עצבים) בתחנת הרכבת של טוקיו וגרמו למותם של 12 נוסעים ולפגיעה  באלפי אנשים נוספים.                                 ב. מעטפות האנטרקס בארה"ב- בספטמבר 2001 נתגלו מספר אנשים בארה"ב אשר חלו במחלה. אנשים אלה לא נחשפו לחיידק בעקבות מגע על בע"ח  ונראה כי גורמים המעוניינים לפגוע באוכלוסייה ולזרות בהלה ופחד, הפיצו אותו. עד כה ידוע על 22 אנשים שנחשפו לאנטרקס. 12 מהם חלו במחלה הנשימתית ומתוכם 6 נפטרו. החיידק פוזר באמצעות שליחת מעטפות נגועות, אך עד היום לא ידוע בוודאות ע"י מי, אך אחת הסברות היא שההפצה נעשתה ע"י אזרח אמריקאי שעבד בעבר במעבדות ממשלתיות לייצור נשק ביולוגי.

היכן התרחשו מלחמות עם חומרים בלתי קונבנציונאליים בעולם?

דוגמאות למלחמה בנשק לא קונבנציונאלי:א. מלחמת אירן עיראק – הפעלה מסיבית של חומרי לחימה מסוג: כוויה (חרדל), עצבים, חל"ך דמע  וחנק. התוצאה הייתה עשרות אלפי נפגעים, ומתוכם אלפי הרוגים.ב.אוגוסט 1914, מלחמת העולם הראשונה -הצרפתים הטילו רימוני גז מדמיע על הגרמנים. בתגובה- הגרמנים הפגיזו את הבריטים בצפון צרפת ובחזית הרוסית בחומרים מגרים.ג. אפריל 1914, מלחמת העולם הראשונה – הגרמנים שחררו 168 טון גז כלור לעבר הצרפתים. התוצאה: 15,000 נפגעים, ו-5,000 הרוגים. ד.1935-1936, מלחמת אתיופיה איטליה – האיטלקים הפגיזו את האתיופים בחל"ך כוויה. נפגעו אלפי אנשים, ללא כל תגובה עולמית.ה. 1944, מלחמת היפנים בסינים – התקפה על הכוחות הסינים שגרמה ל-866 הרוגים. ו.1966 1967, מלחמת מצרים- תימן – בניסיון לדכא את המלוכנים, הפציצו המצרים בחל"ך דמע וכוויה- סה"כ כ-40 התקפות כימיות. התוצאה: 1,400 הרוגים תימנים. זו הייתה הפעם הראשונה שנעשה שימוש בחל"ך ע"י הערבים.

למי פונים בבקשת עזרה במקרה של אירוע בלתי קונבנציונאלי?

כוחות סיוע והצלה יגיעו לשטח הנגוע ויתנו הנחיות לאוכלוסייה בשטח. כמו כן יועברו ההנחיות באמצעי התקשורת. הדבר החשוב ביותר, במקרה של אירוע בלתי קונבנציונאלי, הוא להישאר עם מסיכה במרחב מוגן ולבצע פעולות בהתאם להנחיות בכלי התקשורת. יחד עם זאת הציבור יוכל לפנות למוקדי המידע השונים.

כיצד יש לשבת בחדר האטום בזמן התראה על התקפת חל"כ?

יש לשבת לאורך קיר פנימי ככל שניתן, רחוק מהקיר החיצוני. אין לשבת לאורך הקיר החיצוני.

איך אדע שמותר לי לצאת מהחדר האטום?

השחרור יתבצע בשלושה שלבים:1.שחרור ראשון – כל מי שנמצא מחוץ לטווח הסיכון – ע"פ הנחייה מפורשת של פקע"ר.2.שחרור שני – כל מי שהיה בטווח הסיכון והסיכון חלף – ע"פ הנחייה מפורשת של פקע"ר.3. שחרור שלישי – שלב זה יתבצע מיד בתום 3 שעות מתחילת האירוע, יינתנו הנחיות מפורשות.  על האזרחים לצאת מהחדר האטום אחרי שלוש שעות, להישאר עם מסכות ולאוורר את הבית. צעד זה חשוב ונובע מסיבות פיזיקאליות המובילות לכך שעם הזמן, החדר צובר בתוכו ריכוזי חל"ך מסוכנים, גם אם החדר היה אטום בצורה המיטבית ולכן עדיף לצאת מהחדר ולאוורר את הבית מאשר להישאר בחדר האטום.אין להסיר ערכת מגן ללא הנחייה מפורשת של פקע"ר.

האם מותר להדליק אש / תנור / גז? להשתמש בחשמל?

חשמל וגז כן, אש לא.

מתי קיים חשש לשימוש בנשק קונבנציונאלי או בלתי קונבנציונאלי?

קיים חשש לשימוש בנשק קונבנציונאלי ובלתי קונבנציונאלי בטרור ובמלחמה.

מהם החל"כים העיקריים המהווים סיכון על מדינת ישראל?

חל"ך כוויה וחל"ך עצבים.

כמה אנשים עלולים להיפגע באירוע בלתי קונבנציונאלי כימי?

מספר הנפגעים תלוי במידה רבה באופן השימוש באמצעי המיגון, שימוש נכון באמצעי המיגון הקיימים מונע פגיעה.

מהו טרור בנשק בלתי קונבנציונאלי?

הטרור בנשק הבלתי קונבנציונאלי הוא סוג מסוים של טרור המערב מרכיב בלתי קונבנציונאלי ולפיכך עלול לפגוע בסביבה בצורה חמורה (לדוג: פגיעה במים, צמחייה, מזון, מחלות לבני אדם או לבע"ח).

מהם הסיכויים לחדירת מטוסים המצוידים באב"ך?

צה"ל ערוך לתרחישים השונים וידע לתת מענה בעת הצורך.

למה בכלל להתכונן היום? ודאי יהיה זמן להתכונן לפני המלחמה.

מצבי חירום עלולים לפקוד אותנו ללא זמן להכנה מוקדמת (לדוגמא: רעידת אדמה) ולכן הזמן הטוב ביותר להתכונן הוא כבר היום, בשגרה. פעולות ההכנה הן מעטות ופשוטות והן מצילות חיים. פיקוד העורף מדריך את הציבור במדינת ישראל, באופן שוטף ורציף באמצעים שונים, כיצד עליו להיערך למצבי החירום השונים.

האם צפויה מלחמה?

נדגיש שאין בידנו כל מידע קונקרטי על אירוע חירום או מלחמה הצפויים בקרוב.הכנת אוכלוסייה למצבי חירום, כבר בימי שגרה, היא הדרך הנכונה והיעילה ביותר להתמודדות טובה יותר במצבי חירום. ממחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם למדנו כי הכנה של הציבור להתנהגות נכונה במצבי חירום משפרת את ההתמודדות. מעבר לכך, מחקרים מראים כי מידע מפחית חרדה. פיקוד העורף מקיים באופן שוטף פעילויות הדרכה  והנחייה של הציבור להערכות למצבי חירום שונים.

אילו איומים יש על מדינת ישראל?

בעת מלחמה ייתכן איום של ירי רקטות וטילים. רקטות וטילים בעלי חומר נפץ אשר בעת פגיעה בקרקע, יגרמו לפיצוץ, שעלול לפגוע במבנים ותשתיות ואף בבני אדם. חשוב לדעת שהמרחב המוגן נותן הגנה טובה מפני פגיעות רקטות וטילים כפי שנוכחנו לדעת במערכות קודמות.  מי שנשמע להנחיות פיקוד העורף – מציל את חייו וחיי משפחתו.

כמה טילים יש לאויב?

 כמות הטילים הנמצאים בידי מדינות אויב ובידי ארגוני הטרור משתנים ממדינה למדינה ומארגון לארגון. מדינת ישראל ערוכה להתמודד עם ירי של מאות ואלפי טילים.

עד לאן יכולים להגיע הטילים?

טילים מסוגים שונים יכולים להגיע לטווחים שונים. תושבים בכל מדינת ישראל נדרשים להיערך למצבי החירום השונים. בשעת חירום, ינחה פיקוד העורף כיצד לנהוג בכל אזור במדינה.

מה התפקיד של פיקוד העורף?

פיקוד העורף אמון על תחומי ההתגוננות האזרחית בשגרה ובחירום. בימי שגרה פועל פיקוד העורף על מנת להדריך את האוכלוסייה כיצד לנהוג במצבי חירום, מדריך ומנחה את הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה וגופי התשתית לביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית. בשעת חירום, מפעיל פיקוד העורף את מערך החילוץ וההצלה, מספק התרעה לתושבים בפני איום, מנחה את האוכלוסייה כיצד עליה לפעול, מנחה את הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה בביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית.יחד עם הערכות גורמי הביטחון, למתן מענה לאירועים השונים, רק האזרח יכול להכין את עצמו ואת משפחתו למצבי החירום.

מה בעצם אני אמור לעשות היום ?

סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש ללא זמן להכנה מוקדמת.ניסיון העבר מוכיח כי אנשים שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מצבי חירום, הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם ואת בני משפחתם. פעולות פשוטות היום – יצילו אותך ואת משפחתך בשעת חירום. כבר היום עליך לבצע מספר פעולות: ·      לדעת מה אזור ההתגוננות שלי (שם אזור גיאוגרפי בתוספת מספר) וכמה זמן קיים להגעה למרחב המוגן בהינתן התרעה באזור שבו אתה שוהה.מידע לגבי אזור ההתגוננות וזמן ההתרעה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.oref.org.il או במרכז המידע בטלפון 104. ·      להכיר את האמצעים הקיימים להתרעה בפני איום, מומלץ גם להגדיר את "הגל השקט" באתר האינטרנט בפיקוד העורף. ·      להכיר את הנחיות ההתנהגות בעת אזעקה. ·      לבחור את המרחב המוגן שלי, בהתאם לזמן ההתרעה המוגדר באזור שבו אתה נמצא. ·      להכין את הציוד במרחב המוגן ולארגן תיק חירום.·      להכין תוכנית חירום משפחתית ולתרגל כניסה למרחב המוגן.·      להיערך לטיפול בקשישים ובאנשים בעלי צרכים מיוחדים.

כיצד אדע מה הזמן הקיים בו עליי להגיע למרחב המוגן?

יש לגשת באתר לסימניית "חפש לפי שם יישוב", להזין את שם היישוב בו ולהקליק על חפש. לאחר מכן, תופיע חלונית המציגה את אזור ההתגוננות שלך וזמן ההגעה למרחב המוגן.

למה יש זמן שונה מאזור לאזור על מנת להגיע למרחב המוגן?

פיקוד העורף שיפר את מערכות ההתרעה כך שבזמן חירום, לכל אזור בארץ יינתן זמן התרעה שונה למתן אפשרות להתגונן בפני ירי הרקטות ו/ או הטילים. מערכות ההתרעה של פיקוד העורף סלקטיביות ומפעילות התרעה רק באזור בו קיימת סכנה לאוכלוסייה.

מה הכוונה במתן התרעה?

היכולת להתריע לאוכלוסייה על איום של רקטות או טילים באזור מסויים, על מנת לאפשר הגעה למרחב מוגן והגנה מפני איום זה. מערכות ההתרעה של פיקוד העורף מאפשרות כיום מיקוד בהתרעה לאזרח היכן שיש סכנה. ההתרעה מתבססת על אזעקה באמצעות צופרים וכן על אמצעי התרעה נוספים.

מהם האמצעים לקבלת התרעה על ירי טילים?

פיקוד העורף מאפשר מתן התרעה לכל אזרח בהתאם לזמן העומד לרשותו, בכל מקום בו הוא נמצא, במגוון אמצעים:• צופרים – בעיקר לשוהים בחוץ. שימו לב!  משך האזעקה שווה לזמן ההגעה למרחב המוגן. • אמצעים נוספים: טלוויזיה, אינטרנט ורדיו.

מדוע ביישוב שלי נשמעה אזעקה וביישוב סמוך אליי לא נשמעה אזעקה?

ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו מיקוד בהתרעה לאזרח. רק אזרח שמצב החירום רלוונטי אליו יידרש להיכנס למרחב המוגן, ואילו יתר האזרחים יוכלו להמשיך בשגרת חייהם ובכך לשמור על רציפות התפקוד ושגרת החיים, גם בעת חירום.

מדוע משך האזעקה ביישוב שלי שונה מאזור אחר?

הצופרים פרוסים ברחבי הארץ ונועדו לתת התרעה באמצעות אזעקה עולה ויורדת (או צבע אדום באזור עוטף עזה).  מערך הצופרים נועד בעיקר לאוכלוסייה השוהה מחוץ למבנה. פרק הזמן בו נשמעת האזעקה הינו פרק הזמן הקיים להגעה למרחב מוגן (אם נגמרה האזעקה וטרם הגעת למרחב המוגן, יש להישכב על הקרקע ולהגן על הראש).

האם האזעקה במלחמה מתבססת על אותם צופרים שמשמשים ליום העצמאות ויום הזיכרון?

כן, אלה אותם צופרים.

התקינו צופר מאוד קרוב לביתי ואני מבקש שיזיזו אותו.

צופרי פיקוד העורף פרוסים ברחבי המדינה לשם מתן התרעה לציבור באמצעות הפעלת אזעקה. האזעקה מהווה אמצעי מציל חיים במקרה של ירי רקטות או טילים. מיקום הצופרים נקבע בשיתוף פעולה בין פיקוד העורף לבין הרשות המקומית, כדי לתת כיסוי מיטבי של אזעקה ברחבי הרשות. במידה וברצונכם להגיש תלונה אנא פנו לרשות המקומית. הראשות תדון בתלונתכם ותחליט האם להזיז את הצופר ממקומו.

התקינו צופר על גג מוסד חינוכי (מעון, גן, בית ספר) של ילדי, האם קיימת סכנת קרינה?

האזעקה מהווה אמצעי מציל חיים במקרה של ירי רקטות או טילים ומיקום פריסתם נקבעו יחד עם הרשות המקומית. מרבית מהצופרים מותקנים על גגות מוסדות ציבור ומוסדות חינוך ואינם מהווים כל סכנה בריאותית.

הצופר שליד ביתי משמיע קולות מוזרים / איתותים / לא מפסיק לצפור.

ככל הנראה מדובר בתקלה בצופר. אנא פנו לפיקוד העורף באמצעות האתר או באמצעות שיחה למרכז המידע (בטלפון 104). העבירו את פרטיכם, שם הפונה והכתובת המדויקת בה אתם נמצאים ואת פרטי התלונה (היכן נמצא הצופר, מהם הצלילים שהוא מפיק ובאיזו תדירות).השימוש בפרטים שתעבירו יאפשר לפיקוד העורף לזהות ולתקן את הצופר.

אלו אמצעים קיימים לקבלת התרעה מלבד האזעקה הניתנת באמצעות הצופר?

מלבד הצופרים הפרוסים ברחבי המדינה, קיימים אמצעי התרעה נוספים עבור האזרח בהתאם למיקומו או לצרכיו: טלוויזיה, אינטרנט, רדיו, טלפון סלולארי.

כיצד ניתן לקבל התרעה באמצעות הרדיו?

בעת שהייה בבית ו/ או בעת נסיעה ברכב, יש לכוון את הרדיו לתחנת הרדיו האזורית הרלוונטית לאזורך. ההתרעה ברדיו תתבצע באמצעות פריצה לשידור בנוסח הבא: "אזעקה ב___________ (ציון היישוב המרכזי באזור ההתגוננות).

כיצד ניתן לקבל התרעה באמצעות הטלוויזיה?

בעת שהייה בבית ניתן לקבל התרעה באמצעות הטלוויזיה, ההתרעה תופעל באמצעות כתובית בצד ימין של המסך המציינת את אזור ההתגוננות שהופעל.

כיצד ניתן לקבל התרעה באמצעות האינטרנט?

בעת שהייה בבית ניתן לקבל התרעה באמצעות האינטרנט, ההתרעה תינתן באתר האינטרנט של פיקוד העורף וגם באתרים נוספים, כולל שפות (למשל: mako, walla ועוד).  באתר פיקוד העורף ניתן להפעיל את ה"גל השקט" לקבלת התרעה ממוקדת למרחב הביתי.

מהו "הגל השקט" באתר פיקוד העורף וכיצד להפעילו ?

ניתן לקבל התרעה סלקטיבית ואישית לביתכם בכל פעם בו מופעלת התרעה ביישובכם על ידי הפעלת "הגל השקט" באתר פיקוד העורף. הקליקו על האייקון "הגל השקט", עם פתיחת החלון הגדר את שם הישוב שעבורו ברצונך לקבל התרעה. כל עוד אתר פיקוד העורף פתוח במחשב תוכלו לקבל התרעה לביתכם באמצעות צליל ותצוגה.

אם ברשותי כורזית/ דיווחית כיצד אקבל התרעה?

כורזית/ דיווחית הינה מערכת התרעה המבוססת על ביפר המעניקה התרעה באמצעות: אזעקה/ צבע אדום במשך 12 שניות. יש לוודא כי אזור ההתגוננות שלכם מוגדר בכורזית/ דיווחית.

אם ברשותי ביפר כיצד אקבל התרעה?

הביפרים מחולקים לכבדי שמיעה ע"פ זכאות שנקבעת ע"י משרד הרווחה ומתריעה באמצעות הודעה בנוסח הבא: "הופעלה אזעקה באזורך". יש לוודא כי אזור ההתגוננות שלכם מוגדר בביפר.

הכורזית / דיווחית / ביפר שברשותי / ברשות המוסד אליו אני משתייך אינו פועל. מי אחראי לתקן אותו?

עליך לפנות לגוף ממנו רכשת את האמצעי – חברת ביפר.אם מדובר בביפר לחירש, קיימת אחריות של שנה על חלקי המכשיר או תיקונים קטנים. אם המכשיר התקלקל או נרטב ואין אפשרות לתקנו, יחויב הזכאי לשלם את עלות התיקון או רכישת ביפר חדש.

נגמרו לי הסוללות בביפר. מי אחראי לספק לי סוללות חדשות?

מכשיר הביפר מגיע עם סוללות AAA אלקליין בלבד (כמו סוללות של שלט טלוויזיה). אין לשים סוללה אחרת. הדבר עלול לגרום לתקלות במכשיר. האחריות להחלפה ורכישת סוללות חדשות הינה בידי מחזיק הביפר.

הייתה אזעקה באזורי, ולא קיבלתי התרעה באמצעות אפליקציה?

האפליקציות הקיימות היום בשוק הם אפליקציות פרטיות ואינן של פיקוד העורף. פיקוד העורף  מאפשר מתן התרעה לכל אזרח בהתאם לזמן העומד לרשותו, בכל מקום בו הוא נמצא, במגוון אמצעים: צופרים, טלוויזיה, אינטרנט ורדיו. בעתיד הקרוב, פיקוד העורף ישיק אפליקציה שתהווה אמצעי התרעה נוסף בו האזרח יוכל לקבל התרעה, עדכונים והנחיות בזמן אמת.אמת.

האזעקה לא פעלה/ האזעקה נשמעה חלש/ נשמע פיצוץ אך לא נשמעה אזעקה, למה?

מערכות ההתרעה של פיקוד העורף סלקטיביות ומפעילות את האזעקה רק באזור בו קיימת סכנה. במידה ושהיתם במבנה בזמן הישמע האזעקה או הפיצוץ עליכם לזכור כי האזעקה מיועדת בעיקר לשוהים בשטח פתוח. פיקוד העורף ממליץ להיעזר באמצעי התרעה נוספים במידה ואתם נמצאים בתוך מבנה, כמו הרדיו, הטלוויזיה ואתר פיקוד העורף. כמו כן, עליכם לפנות לרשות המקומית ולברר האם נשמעה אזעקה בשטח הרשות. במידה ולא נשמעה אזעקה אזי שהאזעקה בשטח הרשות אליה אתם משויכים לא פעלה ועל כן הכל תקין.במידה והייתם מחוץ למבנה ולא שמעתם אזעקה, או ששמעתם אזעקה חלשה עליכם לפנות לקצין הבטחון של הרשות המקומית. במידה ופעלה אזעקת אמת שאותה לא שמעתם או שמעתם חלש יש להעביר דיווח לקב"ט.

סדר בחירת המרחב המוגן

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה, לפי סדר העדיפות הבא:• ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.• מקלט:מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי ללא תלות בזמן ההתרעה.מקלט ציבורי – בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע קבלת ההתרעה.• חדר מדרגות פנימי:דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי, ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי, ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.* אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים. בחירום, השאירו את דלת הכניסה לבניין פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ.הסבר להנחיות:בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה האמצעית (קומה שנייה).בבניין מעל 3 קומות, כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע ושתי הקומות העליונות.• מרחב פנימי – באין ממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. אין לבחור מקלחת או שירותים, יש להתרחק מקרמיקה, חרסינה וזכוכיות שיכולות להתנפץ.

כיצד עליי להכין את המרחב המוגן?

o יש לוודא כי גודל החדר ומספר מקומות ישיבה / שכיבה מתאים למספר השוהים בו.o יש לפנות חפצים כבדים ושבירים (כלי חרסינה וזכוכית, מכשירי חשמל, תמונות ומראות, עציצים וכו') מקירות או ממדפים.o במידה ויש תריסים יש לסגור אותם.o ציוד מומלץ לשהייה במרחב המוגן:o אמצעי תקשורת שיעזרו לכם להישאר מעודכנים (מחשב, טלוויזיה, רדיו על סוללות).o טלפון סלולארי, כולל סוללת גיבוי/ מטען נייד.o  שלושה ליטרים של מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת. מומלץ להכין מים לשלוש יממות.o מזון באריזות סגורות, כגון שימורים וחטיפים.o תאורת חירום (לד), פנס וסוללות.o ערכת עזרה ראשונה, תרופות. o מטפה לכיבוי אש.o העתקי מסמכים חשובים, מסמכים רפואיים, מרשמי תרופות בשימוש קבוע, מסמכי זיהוי, מסמכים אישיים ומסמכים פיננסיים.o תיק ציוד אישי למקרה של פינוי נדרש בשעת אירוע שיספיק לכמה ימים.o רשימת טלפונים של ארגוני החירום, של בני המשפחה והשכנים.o דברים שינעימו את הזמן ויקלו את השהייה כגון משחקים, עיתונים, ספרים.o ציוד נוסף שנדרש למשפחתכם על פי מאפייני המשפחה וצרכיה (כגון: תרופות, טיטולים).

צריך כבר היום לקנות את כל הציוד הזה?

מצבי חירום בכלל ומלחמה בפרט, עלולים לפקוד אותנו ללא זמן להכנה מוקדמת. לכן, הזמן הטוב ביותר להתכונן הוא כבר היום. מומלץ כבר היום, להחזיק בבית את כל הציוד. פריטים אלה יוכלו לסייע לך בזמן שגרה וגם במצבי החירום השונים.

מה הנחיות ההתגוננות במוסדות חינוך?

בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן ביותר שהוגדר בהתאם לזמן ההתרעה הקיים באותו אזור.

אני גר בבנייה קלה (קרוואן / יביל / בית עם גג רעפים / בית עם גג אזבסט), מה עליי לעשות בהישמע אזעקה?

המתגוררים בבתים הבנויים בנייה קלה נדרשים לאתר בהם מרחב פנימי מוגן שישמש אותם בשעות הראשונות מתחילת ההתקפה, ובהישמע אזעקה לשכב ולהגן על הראש באמצעות הידיים. כבר היום מומלץ לדעת ולהכיר את מקומו של המקלט הציבורי שבקרבת מקום מגוריך. באם אין כזה יש לתכנן מקום אחר.

למה אי אפשר לבחור בשירותים כמרחב מוגן אם הוא הכי פנימי בבית שלי?

חדרי שירותים, אמבטיה ומטבחים אינם מומלצים בשל אריחי הקרמיקה והמראות העלולים להתנפץ כתוצאה מההדף.

אני גר בקומה אחרונה בבניין שלי ויש לי ממ"ד. האם להישאר בו או למצוא מקום אחר?

כל אדם שיש בביתו ממ"ד (מרחב מוגן דירתי), גם אדם המתגורר בקומה אחרונה בבניין, יכנס אליו בהישמע אזעקה. לממ"ד מעטפת של קירות בטון העמידים באופן מיטבי בפני הסיכונים העלולים להיווצר כתוצאה מפיצוץ קרוב.

אני גר בקומה שלישית ואחרונה בבניין שלי ואין לי ממ"ד. יש לי מקלט בקומת קרקע האם לרדת אליו כשתהייה אזעקה?

בזמן ירי טילים, אין לשהות בקומה העליונה של מבנה ללא ממ"ד או ממ"ק. אם ביכולתך להגיע למקלט בבניין שלך בתוך פרק הזמן העומד לרשותך באזור שבו אתה נמצא או אם ביכולתך להגיע למקלט בבניין שלך דרך חדר מדרגות פנימי ללא תלות בזמן ההתרעה, זהו המרחב המוגן שלך. בכל מקרה מומלץ כבר היום לבחון ולתרגל את ההגעה למרחב המוגן אותו בחרת.

אני גר בקומה חמישית ואחרונה בבניין שלי ואין לי ממ"ד או מקלט בבניין. מה עליי לעשות?

בזמן ירי טילים, אין לשהות בקומה העליונה של מבנה ללא ממ"ד או ממ"ק. במידה ובבניין קיים חדר המדרגות פנימי, יש לרדת שתי קומות ולשהות בחדר המדרגות. מעטפת הדירות מסביב לחדר המדרגות יוצרת "שכבת הגנה" טובה.

אני גר בבית פרטי עם קומה אחת, בלי מקלט ובלי חדר מדרגות. מה לעשות?

המתגוררים בבתים פרטיים חד קומתיים נדרשים לאתר בהם מרחב פנימי מוגן שישמש אותם בשעות הראשונות מתחילת ההתקפה. כבר היום מומלץ לדעת ולהכיר את מקומו של המקלט הציבורי שבקרבת מקום מגוריך.

האם המרחב הפנימי בבית שלי באמת מגן עלי?

פיקוד העורף יחד עם מדינות שונות בעולם עורכים מדי שנה ניסויים לבחינת אפקטיביות המיגון. באותם ניסויים מדמים את פגיעתם של טילים ורקטות בקרבתם של מבנים מסוגים שונים. בנוסף, חוקר פיקוד העורף את תוצאות ההתקפות על סביבה אזרחית בארץ ובחו"ל ומנתח היכן שהו אזרחים שנפגעו באותם התקפות. מהניסויים והמחקר עולה מסקנה ברורה – בחירה נכונה של מרחב פנימי מוגן במבנה בו אתה מתגורר ושהייה בו בעת התקפה – מצילה חיים!

האם ניתן להשתמש בחניון תת-קרקעי למיגון?

כן, במידה ויש בכוונתך לשהות בחניון, החניון צריך להיות תת קרקעי ומאושר ע"י מהנדס כמתאים למיגון.

למה לא בונים לנו מקלטים?

מאז שנת 1991 נבנים כל המבנים החדשים והמבנים שעוברים שיפוץ עם ממ"דים  (מרחבים מוגנים דירתיים) או ממ"קים (מרחבים מוגנים קומתיים) וכך הפערים הקיימים בתחום המקלטים מצטמצמים משנה לשנה.

כיצד עליי לפעול בעת אזעקה ?

בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם,לפי ההנחיות הבאות:השוהים במבנה – ייכנסו לממ״ד, ממ״ק, מקלט, חדר מדרגות או חדר פנימי ויסגרו דלתות וחלונות.השוהים בחוץ – בשטח בנוי, ייכנסו למבנה או למחסה קרוב.בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.הנוסעים ברכב – יעצרו בצד הדרך, ייצאו מהרכב וייכנסו למבנה או למחסה קרוב.אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראשבאמצעות הידיים.

מה עליי לעשות בעת נסיעה באוטובוס

הנוסעים באוטובוס בתחבורה ציבורית: תנועה בצירים בין עירוניים – בהישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך לפתוח את הדלתות, על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים. לאחר 10 דקות ניתן להמשיך בנסיעה. תנועה בצירים עירוניים – בהישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך, לפתוח את הדלתות, על הנוסעים לרדת במידה ויש מבנה קרוב, במידה ולא ניתן לרדת מהאוטובוס או שאין מבנה קרוב על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים. לאחר 10 דקות ניתן להמשיך בנסיעה.

מה עליי לעשות בעת נסיעה ברכבת

הנוסעים ברכבת בתחבורה ציבורית:על הנהג להאט את הרכבת ל 30- קמ״ש במשך 10 דקות, ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על הראש.

כמה זמן עליי לשהות במרחב המוגן מרגע הישמע האזעקה?

יש לשהות במרחב המוגן במשך 10 דקות. במידה ובעת השהיה במרחב המוגן תישמע אזעקה פעם נוספת – יש להמשיך ולשהות במרחב המוגן  10 דקות נוספות.

מדוע עליי לשהות במרחב המוגן 10 דקות?

חשוב להישאר במרחב המוגן 10 דקות, כדי להתגונן ממטח טילים ומשברי יירוט.

איך עליי להתנהג במרחב המוגן בהישמע אזעקה?

אחרי כניסתך למרחב המוגן, עליך לשבת מתחת לקו החלון (עדיף לא מול החלון) ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

מה עליי לעשות במידה וראיתי רקטה / טיל על הארץ?

במידה וראית רקטה או טיל על הארץ יש להתרחק מן המקום, להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה. אין לגעת ברקטה או בחלק ממנה.

כיצד יש לנהוג לאחר אירוע?

אם לא ניתנה הוראה אחרת, ניתן לצאת מהמרחב המוגן רק לאחר 10 דקות ולהמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

הכן את מקומות השהייה הקבועים (בית, עבודה)

• ברכישה או בשכירה של דירה מומלץ לרכוש/לשכור דירה העומדת בדרישות התקן לעמידות ברעידות אדמה ובעלת ממ"ד.• מבנים שנבנו לפני 1980 מומלץ לחזקם ואף לבנות תוספת ממ"ד. ניתן להסתייע בתמ"א 38. • עבור בכל חלקי המקום, בדוק מסדרונות, חדרי מדרגות. סלק מכשולים שעלולים למנוע ממך להימלט בבטחה מהבניין בעת חירום, או שעלולים ליפול עליך בזמן רעידת אדמה.• אבטח (חבר לקיר, נעל גלגלים) רהיטים שעלולים לזוז או ליפול ולחסום את ציר התנועה החוצה בעת רעידת אדמה. יש להניח חפצים כבדים במדפים תחתונים. יש לתלות תמונות עם ווים סגורים, יש לוודא חיבורם התקין של מנורות, מזגנים וטלוויזיות. יש לאבטח ציוד חיוני כגון מכלי חמצן כך שלא יפלו וייפגעו, ושלא יפגעו באחרים.• אתר מקומות בהם לא תיפגע מחפצים כבדים שעלולים ליפול עליך, או מחלונות שעלולים להתנפץ. (ממ"ד, חדר מדרגות, קיר פנימי).

הכן תכנית חירום ותרגל

• במצב חירום סביר להניח שלא תהיה לך גישה לתנאים להם אתה רגיל ביום יום. הכן תכנית מראש, חשוב על  הפעולות החיוניות שאתה מבצע ביום יום לצורך תפקוד שוטף והכן להן גיבוי או חליף. רשום את התכנית. שמור עותק מהתכנית בערכת החירום שלך.• אם יש אנשים המסייעים לך על בסיס יומי, רשום את שמם ואת מספר הטלפון שלהם, כדי שתדע כיצד ליצור עמם קשר במצב חירום. (חיוג מקוצר בטלפון הנייד והעתק של מספרי טלפון חיוניים בארנק).• גבש צוות תמיכה אישית – אם אתה סבור שתזדקק לעזרה במצב חירום, הכן רשימה של בני משפחה, חברים, שכנים ואחרים שיוכלו להיות שותפים לתכנית. שוחח עימם ובקש מהם להיות חלק מצוות התמיכה האישית שלך. שתף אותם בתכנית החירום. וודא שלפחות לאחד מהם יש מפתח לביתך, יודע את מיקומך בעת חירום והיכן שמור ציוד• במצב חירום סביר להניח שלא תהיה לך גישה לתנאים להם אתה רגיל ביום יום. הכן תכנית מראש, חשוב על  הפעולות החיוניות שאתה מבצע ביום יום לצורך תפקוד שוטף והכן להן גיבוי או חליף. רשום את התכנית. שמור עותק מהתכנית בערכת החירום שלך.• אם יש אנשים המסייעים לך על בסיס יומי, רשום את שמם ואת מספר הטלפון שלהם, כדי שתדע כיצד ליצור עמם קשר במצב חירום. (חיוג מקוצר בטלפון הנייד והעתק של מספרי טלפון חיוניים בארנק).• גבש צוות תמיכה אישית – אם אתה סבור שתזדקק לעזרה במצב חירום, הכן רשימה של בני משפחה, חברים, שכנים ואחרים שיוכלו להיות שותפים לתכנית. שוחח עימם ובקש מהם להיות חלק מצוות התמיכה האישית שלך. שתף אותם בתכנית החירום. וודא שלפחות לאחד מהם יש מפתח לביתך, יודע את מיקומך בעת חירום והיכן שמור ציוד החירום שלך. תרגל את התכנית ביחד עם הצוות.• סייע לצוות התמיכה האישית שלך לגבש תכניות עבור עצמם ועבור משפחותיהם (כדי שיהיו פנויים לסייע לך בעת הצורך).• אתר מכר המתגורר במקום מרוחק ממך שיוכל לשמש איש קשר בינך ובין משפחתך במקרה ותיפרדו במצב החירום. וודא כי לצוות התמיכה שלך יש את פרטיו.• חשוב לוודא את עדכנותם של התכנית ופרטי אנשי הקשר אחת לשנה. חשוב לעדכן את פרטי הקשר מיד כאשר חל בהם שינוי.• אם אתה חייב חשמל לשרידות, תכנן מראש גיבוי למצבים של הפסקות חשמל כגון סוללות גיבוי, גנראטור. יש למלא מראש בטריות נטענות.• יש להדביק תווית עם פרטיך על כל פריט ציוד חיוני שאתה נדרש לו. • קבע ביחד עם בני משפחתך מקום מוסכם, מחוץ לבית, שבו יוכלו כל בני המשפחה להיפגש לאחר רעידת האדמה. קבע מקום מפגש נוסף, מחוץ לשכונה, למקרה שבו לא תוכלו לחזור לביתך. שתף במידע זה גם את צוות התמיכה האישית.• מומלץ לידע את לשכת הרווחה והבריאות המקומיות (המכירות אותך בשגרה) בנוגע למצבך. • תרגל מה עושים במקרה של רעידת אדמה. שתף בתרגיל את משפחתך, את צוות התמיכה האישית שלך ואת המטפלים האישיים שלך. אתגרים שתזהה בעת התרגול יאפשרו לך לחשוב מחדש על התכנית ולהתאים אותה טוב יותר לצרכיך.• וודא שאתה שותף בכל התרגילים המתקיימים בבית, במקום העבודה ובקהילה.החירום שלך. תרגל את התכנית ביחד עם הצוות.• סייע לצוות התמיכה האישית שלך לגבש תכניות עבור עצמם ועבור משפחותיהם (כדי שיהיו פנויים לסייע לך בעת הצורך).• אתר מכר המתגורר במקום מרוחק ממך שיוכל לשמש איש קשר בינך ובין משפחתך במקרה ותיפרדו במצב החירום. וודא כי לצוות התמיכה שלך יש את פרטיו.• חשוב לוודא את עדכנותם של התכנית ופרטי אנשי הקשר אחת לשנה. חשוב לעדכן את פרטי הקשר מיד כאשר חל בהם שינוי.• אם אתה חייב חשמל לשרידות, תכנן מראש גיבוי למצבים של הפסקות חשמל כגון סוללות גיבוי, גנראטור. יש למלא מראש בטריות נטענות.• יש להדביק תווית עם פרטיך על כל פריט ציוד חיוני שאתה נדרש לו. • קבע ביחד עם בני משפחתך מקום מוסכם, מחוץ לבית, שבו יוכלו כל בני המשפחה להיפגש לאחר רעידת האדמה. קבע מקום מפגש נוסף, מחוץ לשכונה, למקרה שבו לא תוכלו לחזור לביתך. שתף במידע זה גם את צוות התמיכה האישית.• מומלץ לידע את לשכת הרווחה והבריאות המקומיות (המכירות אותך בשגרה) בנוגע למצבך. • תרגל מה עושים במקרה של רעידת אדמה. שתף בתרגיל את משפחתך, את צוות התמיכה האישית שלך ואת המטפלים האישיים שלך. אתגרים שתזהה בעת התרגול יאפשרו לך לחשוב מחדש על התכנית ולהתאים אותה טוב יותר לצרכיך.• וודא שאתה שותף בכל התרגילים המתקיימים בבית, במקום העבודה ובקהילה.

ארגן ציוד חיוני לחירום

הכן ערכת חירום אחת בבית ובה כל מה שתצטרך למשך מספר ימים (במידת האפשר, אחסן אותה בממ"ד). הכן ערכה שניה, קלה וקטנה יותר ובה הדברים הנחוצים לך ביותר, למקרה שתיאלץ לעזוב את הבית במהירות. שמור את הערכה ברכב או במקום העבודה.הכן ערכה המתאימה באופן ספציפי לצרכיך:• הכן רשימה ובה מידע על מצבך הרפואי והנפשי, יש לציין תגובות אלרגיות ידועות, קשיי תקשורת ומצב ראייה, (ניתן לבקש מרופא המשפחה גיליון מצב רפואי) כך שאנשים ידעו מה לעשות, או ממה להימנע במקרה שתאבד הכרה, או שלא תוכל לדבר, או במקרה שיצטרכו לפנותך במהירות מביתך. יש לציין דרכי קשר לקרוביך. • יש לשמור צילום של מרשמי תרופות, אם אתה לוקח תרופות על בסיס קבוע, וודא שיש לך אספקה לעשרה ימים לפחות. • אם אתה יכול לקבל מלאי תרופות זמין לשבוע לפחות, דאג לעשות רוטציה, כדי שהתרופות תמיד יהיו בתוקף. דאג תמיד לרכוש את התרופות ביום הראשון שבו ניתן, במקום לחכות עד היום האחרון שבו נגמר לך המלאי. • לתרופות הדורשות קירור: כאשר יש הפסקת חשמל, שמור את התרופות במקרר עד אשר הוא מתחמם. בשלב זה ניתן להעבירן למקפיא. כאשר המקפיא מתחמם העבר את התרופות לצידנית קטנה והשתמש בקרחונים כדי לשמור את הטמפרטורה הנדרשת. שאל את הרופא שלך ו/או את הרוקח כמה זמן ניתן לשמור את התרופות מחוץ לקירור. אם אתה נדרש להתפנות, עדכן את האחראים במתקן הקליטה שיש לך תרופות הדורשות קירור.• אם אתה עובר טיפולים רפואיים על בסיס קבוע במרפאה או בית חולים, שוחח עם המטפלים על תכניות החירום שלהם. גבשו תכנית גיבוי למקרה שלא תוכל להגיע אליהם לטיפול, או למקרה שתיאלץ להתפנות מביתך.• שמור ציוד ספציפי רזרבי (כגון: מכשיר שמיעה וסוללות; נייר וכלי כתיבה; משקפיים; מקל הליכה; משקפי שמש;  זכוכית מגדלת; ציוד חמצן; מכשיר לבדיקת רמת סוכר; קטטר, ציוד האכלה ועוד).• מים (3 ליטר לאדם). • מזון (חשוב על צרכי התזונה הייחודיים לך) מזון יבש או שימורים + פותחן.• פנס וסוללות רזרביות.• סכין או אולר.• רדיו מופעל על סוללות + סוללות רזרביות.• כסף מזומן.• בגדים.• ציוד היגיינה, מגבונים, שקיות זבל.• ערכת עזרה ראשונה.• משרוקית (כדי לקרוא לעזרה).• מסכת פנים (להגנה מאבק).• צידנית (עבור תרופות הדורשות קירור).• צילום של מסמכים חשובים: צילום ת.ז, רישיון נהיגה, פוליסות ביטוח (בריאות, חיים, רכוש), צוואות, תעודות המעידות על רכוש, מסמכי ייפוי כוח, מספרי כרטיסי אשראי וחשבונות בנק. מומלץ לשמור העתקי מסמכים בנייר וכן העתקים אלקטרוניים על דיסק און קי. גם אם אתה לא משתמש במחשב, זה יכול להיות שימושי לאחרים. מומלץ שהמסמכים, לפחות חלקם, יהיו גם מונגשים (ברייל, הקלטה, כתב מוגדל).• מזון לחיות ומים עבור כלבי נחייה ו/או חיות מחמד.• רענן את הציוד, על פי תוקפו ולפחות אחת לשנה.

לאנשים עם מגבלות שמיעה או חרשים:

• הכן מספר מקורות לעדכון: איתורית, סלולארי, אנשים אחרים וכו'.• אם ניתן, צור קשר עם צוות התמיכה האישי לקבלת עדכונים.• הכן פנקס ועפרון למצב חירום. רשום מראש כל צורך רפואי או הכרחי אחר.• הכן תיק חירום נגיש ובו יאוחסן מכשיר שמיעה, סוללות רזרביות ו/או מטען עצמאי (ואם נעשה שימוש במכשירים אלו בשגרה, גם מערכת FM אישית, מגבר אישי ודיבורית המתחברת לטלפון הסלולארי).• תלות בשפת הסימנים: הכן מראש כרטיס המזהה את היותך חירש דובר שפת סימנים.• תלות באדם מטפל (חירש-עיוור): ענוד שרשרת או צמיד המזהים את מצבך כזקוק לסיוע מצד אדם חיצוני.

לאנשים עם מגבלות ראיה או עיוורים:

• שימו לב: רעידות אדמה גורמות לחפצים לזוז וליפול, דבר המקשה על הניווט. יתכן ולא יהיו סימני דרך.• כאשר אתה עוזב את המבנה, עשה זאת לאט, נהג כפי שאתה נוהג באזורים שאינם מוכרים לך. בדוק האם יש מכשולים בדרך. יש לגרור רגליים כאשר ישנה פסולת רבה על הרצפה, הדבר יקטין את הסיכון לנפילה.• יש לאחסן מקלות רזרביים, סוללות וציוד נוסף עבור עזרי התקשורת שלך.• יש לאחסן זכוכית מגדלת, משקפיים רזרביות, משקפי שמש, פנס.• יש לסמן את ציוד החירום עם כתב גדול, סרט פלורסנטי, או כתב ברייל (לפי המועדף עליך).• הקפד שלא יפרידו בשום מצב בינך לבין כלב הנחייה שלך.

לאנשים הנעזרים בכלבי נחייה:

• יש לשמור העתקים של רישיון הכלב, תעודות, אישורים על חיסונים, פרטי קשר של הווטרינר בערכת החירום.• יש לאחסן מזון כלבים ומים, כולל קערות האכלה.• יש לאחסן רצועה ומחסום פה בערכת החירום.• יתכן שכלב הנחייה ייבהל או ייפגע ברעידת האדמה ולא יוכל לעבוד לאחר רעידת האדמה. כדי למנוע פציעה של כפות הרגליים משברי זכוכית ופסולת חדה אחרת, ניתן לעטפם בגרביים עבות.• התכונן לעשות שימוש בציוד אחר, במידה וכלבך אינו יכול לספק את השירות הרגיל.• מותר להכניס כלבי נחייה לאתרי פינוי (אך לא חיות מחמד). התכונן להסביר אלו שירותים ממלא הכלב עבורך.

למטפלים או בני משפחה של אנשים עם מוגבלות שכלית:

• הכן רשימה קצרה כתובה או מצוירת ובה פירוט של מה צריך לעשות האדם בעל המוגבלות השכלית, בצעדים קצרים ופשוטים. • שלב עזרי תקשורת בערכת החירום כגון תמונות, משפטים קצרים וכו'.• הכן רשימה קצרה כתובה או מצוירת ובה פירוט של מה צריך לעשות האדם בעל המוגבלות השכלית, בצעדים קצרים ופשוטים. • שלב עזרי תקשורת בערכת החירום כגון תמונות, משפטים קצרים וכו'.• יש לשמור סוללות רזרביות עבור כלי תקשורת ניידים.• תרגל הנחיות. תרגול תכוף בשגרה יאפשר לאדם בעל המוגבלות השכלית לזכור מה לעשות ויסייע לו להישאר רגוע יותר כאשר מתרחש מצב חירום.• תרגל עמו כיצד הוא יכול להסביר למטפלים ולאנשי החירום כיצד לתקשר עימו, על ידי שימוש בשפה פשוטה, קצרה וברורה. • יש לשמור סוללות רזרביות עבור כלי תקשורת ניידים.• תרגל הנחיות. תרגול תכוף בשגרה יאפשר לאדם בעל המוגבלות השכלית לזכור מה לעשות ויסייע לו להישאר רגוע יותר כאשר מתרחש מצב חירום.• תרגל עמו כיצד הוא יכול להסביר למטפלים ולאנשי החירום כיצד לתקשר עימו, על ידי שימוש בשפה פשוטה, קצרה וברורה.

לאנשים עם מוגבלות נפשית:

• תרגלו את ההנחיות. תרגול תכוף בשגרה יאפשר לכם לזכור מה לעשות ויסייע לכם להישאר רגועים יותר כאשר מתרחש מצב חירום.• דאגו למלאי תרופות זמין, לפי ההנחיות במסמך זה.

לאנשים העושים שימוש באביזרי ניידות:

• ייתכן ואביזרי הניידות יינזקו או שיהיה קושי להשתמש בהם בשל הפגיעה בתשתיות (מדרכות, חסימה של פסולת בנין וכו'). התכוננו לעשות שימוש בציוד חלופי.• מומלץ לוודא עם חברות המספקות שירותים לציוד כגון כסאות גלגלים ממנועים ו/או מחוללי חמצן את מוכנותם למצבי חירום. בתוך איזה פרק זמן הם יגיעו לסייע וכיצד.

תינוקות ופעוטות:

• ערכת החירום הביתית צריכה לכלול גם ציוד לתינוקות: תחליף חלב, חיתולים, בקבוקים, תרופות, מגבונים, משחה לתפרחת חיתולים. העתקים של גיליונות רפואיים, דרכי קשר לרופאים.• וודא עם המעון/ גן/ מטפלת מה היא תכנית החירום שלהם.

מהו זמן השהות המקסימאלי במקלט/ מרחב מוגן אטום ללא מערכת אוורור וסינון?

זמן השהות מוגבל למספר שעות. תקופת השהות משתנה בהתאם לגורמים הבאים: מספר האנשים השוהים בחלל נפח החלל, עומס החום בחלל  (טמפרטורה ולחות).

האם תתכן חדירת גזים למקלט או לדירה דרך האסלה והכיורים?

חדירת גזים דרך הכיורים או האמבטיה אפשרית כאשר הניקוז איננו דרך סיפון. אין אפשרות לחדירת גזים דרך האסלה מאחר וקיים בה סיפון (יש לוודא כי הסיפונים מלאים במים!).

האם יש צורך לאטום מרחב מוגן תקני (ממ"ד, ממ"ק, מקלט)?

אין צורך, במידה ומרחב מוגן הנו תקין הוא תוכנן להיות אטום. במידה וישנם ליקויים הנראים לעין, שלא תוקנו ע"י בעל מקצוע (לדוגמא דלת הממ"ד אינה אטומה, חורים בקירות וכו'), אזי יש לאטום את המרווחים הללו באמצעות סרטים דביקים והדבקת ניילונים בשעת חירום.

כיצד אוטמים את פתחי האוורור?

פותחים את הברגים של הפלנז' (מכסה הפלדה), מורידים את הפלנז', ולאחר מכן מוציאים את צינוריות שומרי המרחק (במידה ויש), מרכיבים (רוכשים אם חסר) אטם בגודל הפלנז'  (עם חורים לברגים), מחזיקים את הפלנז' וסוגרים היטב את הברגים.

מי אחראי לבדוק את אטימות המקלטים הפרטיים?

דינו של מקלט פרטי כדינו של חדר אטום ולצורך כך הוא באחריות בעל המקלט. על המקלט המשותף אחראי ועד הבית, לצורכי טיפול אטימה והכשרה לשעת הצורך בדיקת תקינות המקלט הינה פשוטה וניתנת לביצוע ע"י הדייר עפ"י הנחיות לאחזקת מקלטים.

כיצד ניתן לבדוק אטימות הדלתות והחלונות במקלט?

ישנן מס' דרכים לבדיקת אטימות המקלט:a. בדיקת אטימות הדלת נעשית ע"י סימון בגיר או בצבע מים. יש לסמן בגיר את הגומייה שמסביב לדלת לאחר מכן, יש לנעול את הדלת ושוב לפתוח. יש לבדוק אם המריחה נראית על המשקוף בצורה רצופה אם כן- משמע שהדלת אטומה. כך גם לגבי החלון.b. ניתן לבצע את הבדיקה באמצעות צבע מים אך חשוב להסיר את הצבע אם סיום הבדיקה.c. בשיטה מהירה יותר ניתן לבדוק בשעות היום אם לא חודר אור דרך החלונות והדלת, סביר להניח שהמקלט אטום.d. ככלל אופן בדיקת האטימות מוגדרים בת"י 4577 "בדיקת אטימות למקלטים ומרחבים מוגנים". בדיקה זו מתבצעת ע"י מעבדה מוסמכת וכרוכה בתשלום. מומלץ לבצע בדיקה זו לאחר תיקון כל הפגמים הגלויים לעין.

האם מקלט שיש בו נזילת מים נחשב אטום?

יש לבדוק אטימות לפי ת"י 4577 באמצעות מעבדה מאושרת. במידה והמקלט אטום ואין חדירת גז ניתן לעשות שימוש במקלט במידה ואינו מוצף.

האם אפשר לבחור בחדר האמבטיה והשירותים כחדר אטום?

אסור, בגלל חשש מהתנפצות הקרמיקות בעקבות ההדף.

האם המבנה טרומי מוגן התקפת חל"כ?

כן. במידה וקימות שקיעות או תזוזות יחסיות בין האלמנטים הטרומיים,  יש לוודא כי תפרי החיבור הפתוחים והגלויים לעין בין היחידות מכוסים ביריעות ניילון או בסרטי הדבקה.

האם בית מעץ עם תקרת גבס אטום מפני חל"כ?

לא, אך השהות בבית זה עדיפה על שהות בחוץ.

כיצד ניתן להגן על מזון מפני חל"ך?

יש לאחסנו באריזות אטומות, כגון: זכוכית, פלסטיק, פח, שקיות ניילון עבה. יש להקפיד לסגור היטב את האריזות. אריזות המזון המקוריות מגיעות בד"כ עם  אריזות ואקום אשר נותן מענה מתאים. אין להשתמש באריזות קרטון בכל  מקרה.

האם המקרר משמש מקום אחסון טוב למזון?

כן, בתנאי שהוא אטום ופועל באורח תקין.

לכמה זמן יש להכין מלאי מזון חיוני?

יש להכין מלאי מזון למספר ימים בלבד.

האם בקבוקי פלסטיק של מים מינרלים אטומים בפני גזים?

כן, כל עוד הבקבוק לא נפתח.

האם אריזות קרטון המכילות דברי מזון אטומות מפני חל"ך?

לא. מזון שאוכסן באריזות קרטון אינו ראוי לשימוש לאחר התקפת חל"ך.

כיצד לנהוג במזון שהיה גלוי מחוץ לחדר האטום בהתקפת חל"ך?

מזון זה אסור בשימוש ויש לסלקו מהבית. משרדי הממשלה ימסרו לתושבי  האזורים שנפגעו מחל"ך הנחיות מפורטות כיצד לנהוג, כולל בנושא זה.

האם יכול האויב לזהם את מי השתייה של המדינה במאגרי המים, כגון הכינרת?

מי השתייה של מדינת ישראל מצויים תחת ניטור וכל חומר מזהם יתגלה מיד.

האם מזון בצידנית מוגן מפני התקפת חל"ך?

כן,  כמו כן רצוי לעטוף את המזון בשקית ניילון טרם הכנסתו לצידנית.

מהם סוגי השתייה המותרים בעת חבישת המסכה?

מומלץ לשתות אך ורק מים בעת חבישת ערכת מגן.אלכוהול אסור לשתייה מכיוון שהוא יוצר אפקט טשטוש וערפול חושים ולכן עלול לפגוע בתגובותיו של האדם.בנוסף לכך לא מומלץ לשתות שתייה חמה ושתייה מוגזת מכיוון שחום הנוזל גורם לטעם לוואי של הגומי ועקב כך נגרמת תחושת בחילה המקשה על השהייה במסכה.

האם מותר לשתות מים מהברז?

כן, אלא אם כן ניתנה הנחייה אחרת באמצעי התקשורת.

כיצד נתמגן מפני חל"ך?

א)  מיגון אישי- ע"י חבישת ערכות המגן ומיגון ע"י ביגוד ארוך (ראה פרקים נפרדים בנושא) .ב)  מיגון קולקטיבי- שהייה בתוך מרחב מוגן (ממ"ד , ממ"ק או חדר אטום ובהתאם להנחיות התקשורת – ראה פרק נפרד בנושא).

האם ערכת המגן בכלל יעילה כנגד חל"ך?

קיים ניסיון מבצעי בעולם של שהייה בסביבות מזוהמות בחומרי לחימה כימיים, עם מסכות הדומות מבחינת המיגון למסכה הקיימת אצלנו. ברור מעל לכל ספק כי המסכה מונעת חשיפה לחומר לחימה כימי ומצילה חיים. המסנן הקיים בערכה מסוגל לספוח כמויות גדולות של חל"ך למשך כמה התקפות רצופות. חשוב לחבוש את הערכה בצורה נכונה ע"פ ההנחיות, על מנת לשמר את רמת המיגון הגבוהה ביותר.

האם ניתן להשתמש בציוד צלילה כגון: בלוני חמצן למיגון בעת התקפת חל"ך?

לא. ציוד זה אינו מקנה מיגון כנגד חל"ך.

האם שימוש בשקיות ניילון יכול לעזור לשיפור המיגון האישי?

בזמן פינוי בלבד יש לכסות כפות ידיים ורגליים בשקיות ניילון.

האם מותר לנהוג כשחובשים מסיכה?

רצוי לא, מאחר ושדה הראייה מוגבל. במקרה של אזעקה בזמן נהיגה יש לעצור בצד, לחבוש את המסכה ולנסות להגיע למחסה קרוב. במידה ואין יש להישאר ברכב, לסגור חלונות ולהאזין לכלי התקשורת.

את מי יש למגן קודם, ילדים או מבוגרים?

מבוגר שצריך לטפל  בילדים, ימגן קודם את עצמו ואח"כ את  הילדים (בדומה להנחיות שנותנים במטוסים).

כיצד יש לנהוג כשילד מקיא במסכה בזמן התקפת חל"ך?

בכל מקרה של הקאה בתוך המסכה, ללא קשר לסוג ההתקפה, יש להסיר את המסכה, לנקות אותה ומייד לאחר מכן לחבוש אותה לילד שוב.

האם כדאי לעמוד במקלחת עם מים זורמים בזמן התקפת חל"ך?

אין תועלת בשהייה תחת מים זורמים בזמן התקפת חל"ך.

איך נדרש למגן ראש ושיער בזמן התקפת אב"ך?

איסוף השיער נועד למנוע את פריצת המיגון של המסיכה. לא נדרש למגן ראש וצוואר כל עוד אנחנו בתוך חדר סגור.

מה אם ילד מתנגד בכוח לחבישת הערכה?

יש לנסות לשים את המסכה בכל מקרה על הילדים על מנת להציל את חייהם, גם אם הם מתנגדים.

מה לעשות נגד האדים בעדשות המסכה?

ישנה אפשרות להרטיב את האצבע ברוק ולמרוח על עדשות הערכה ולבדוק את האטימות.

מה עושים עם בע"ח בעת התקפה?

יש להימנע מהכנסת בעלי חיים לא ממוגנים לחדר האטום. ניתן לרכוש באופן פרטי ערכות מיגון מיוחדות לבעלי חיים.

מה אעשה עם דגי הזהב שלי?

גז החל"ך אינו חודר למים ברמה משמעותית. כל עוד הדג נשאר בתוך המים, הוא יהיה בסדר.

מהם חומרים מסוכנים?

חומר מסוכן הינו חומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם  ובריאותו או לגרום לנזק לסביבה או לרכוש. חומרים מסוכנים הם חומרים כימיים המצויים בעיקר בתעשייה הכימית אך גם בתעשיות אחרות, כולל בסביבה האזרחית שלנו ובמשק הבית .קיימים סוגים שונים של חומרים מסוכנים, הנפוצים בהם הם: גז כלור ,אמוניה וגז הבישול הבית. חומרים מסוכנים עלולים לגרום לסיכוני הרעלה ,כוויות ,דליקות וכו ,באם הם מגיעים לסביבת האזרח.

היכן ניתן להיתקל בחומרים מסוכנים ?

בבית – החומרים המסוכנים הנמצאים בבית, נמצאים בדרך כלל בכמויות קטנות.לדוגמא : חומרי ניקוי ,מוצרי היגיינה , גז בישול, חומרי הדברה, צבעים וממסים אורגניים.בתעשייה – תרופות, קוסמטיקה, מזון ומשקאות, חומרי ניקוי , כימיקלים, דשנים, אלקטרוניקה, טקסטיל, תחמושת, ייצור אנרגיה, ציפוי מתכות, צבעים.תחומים שנעשה בהם שימוש בחומ"ס: • נופש ופנאי: בריכות שחייה, בתי מלון, מסעדות (מצבורי גז, כלור, חומצות וחומרי ניקוי).• ברפואה: בתי חולים, מרפאות, מעבדות רפואיות (גזים דחוסים, חומרים רדיואקטיביים, פסולת מדבקת).• בחקלאות: חומרי הדברה, דשנים, חומרי ניקוי.• במסחר: בתי מרקחת, חניות ומחסנים לחומרי בניין (צבעים וממסים),חניות לחומרי ניקוי.• במחקר: אוניברסיטאות, מכוני מחקר, מעבדות (גזים דחוסים, חומרים רדיואקטיביים, רעלים, חומרים מדבקים, אמוניה לקירור, דלקים ושמנים).• בתחבורה: נמלי האוויר והים, תחנות דלק, מוסכים, מחסני חלפים (בעיקר מצברים), שינוע חומרים מסוכנים בכבישים וברכבות.

אילו סוגים של חומרים מסוכנים קיימים?

בעולם קיימים סוגים רבים של חומרים מסוכנים, כיום ידוע על מיליוני חומרים המסווגים כחומ"ס. כלל החומרים המסוכנים בעולם מחולקים, ע"פ האמנה הבין- לאומית, ל – 9 קבוצות. כל חומר מסווג ע"פ מצבו הפיזיקאלי, אופיו הכימי ומידת הסיכון שבו.הקבוצות  הן:קבוצה 1 – חומרים נפיצים.קבוצה 2 – גזים- כגון: גפ"מ (גז בישול), חמצן, חנקן, אמוניה וכלור.קבוצה 3 – נוזלים דליקים – כגון: סולר, אלכוהול, צבעים ולכות.קבוצה 4 – מוצקים דליקים- כגון: גופרית, זרחן, נתרן וליתיום.קבוצה 5 – חומרים מחמצנים- כגון: מי חמצן.קבוצה 6 – חומרים רעילים או מדבקים – כגון: חומרי הדברה וציאנידים אורגניים.קבוצה 7 – חומרים רדיואקטיביים.קבוצה 8 – חומרים מאכלים (קורוזיביים) –כגון : חומצת מלח וברום.קבוצה 9 –חומרים ומוצרים מסוכנים אחרים.

אילו קבוצות מהוות את הסיכון העיקרי עבורנו מפאת העובדה שהן הנפוצות ביותר?

ומרים שעלולים ליצור ענן רעיל, נפיץ או דליק. דוגמאות לחומרים כאלו הם גז הבישול ואמוניה.

מדוע משתמשים בחומרים מסוכנים אם הם מהווים סכנה?

חומרים מסוכנים נמצאים סביבנו בחיי היום יום וחיוניים תפעול הבית והמשק. דליפה של חומר מסוכן, עלולה לסכן את האוכלוסייה שבאזור. אם נכיר את ההנחיות ונפעל על פיהן בעת אירוע, נוכל להגן על עצמנו.

היכן ממוקמים חומרים מסוכנים בארץ?

בכל הארץ, בעיקר באזורי תעשייה.

מהם החוקים בנושא חומרים מסוכנים בתעשייה?

קיימים מספר חוקים שעוסקים בחומרים מסוכנים. הגוף הראשי הממונה על חומרים מסוכנים במדינת ישראל הינו המשרד להגנת הסביבה, מתוקף חוק חומרים מסוכנים והחלטות ממשלה. פיקוד העורף עוסק בחומרים מסוכנים מתוקף חוק ההתגוננות האזרחית למזעור הנזק בפגיעה מלחמתית באחסון חומ"ס.

מי אוכף את החוק?

האחריות מחולקת בין גופים רבים: המשרד להגנת הסביבה משרד התמ"ת, פיקוד העורף (ענף חומ"ס), משרד  התחבורה, הרשויות המקומיות וכמובן משטרת ישראל.

מה ההגדרה לתקרית / אירוע חומ"ס?

מצב שבו חומר מסוכן יוצא משליטת כלל המערכות הייעודיות, התהליכים או שליטתו של האדם.

כיצד מתרחש אירוע חומ"ס?

אירוע חומ"ס יכול להתרחש כתוצאה מסיבות שונות: תקלה טכנית בתהליך הייצור, טעות אנוש, אחסון לקוי (חומרים שאינם מאוחסנים כראוי), תאונות במהלך שינוע, פגעי טבע, פגיעה מלחמתית (פגיעת טיל במיכל של חומרים מסוכנים או בקרבתו), פיגוע חבלני ועוד. באירוע עם מעורבות חומרים רעילים ענן החומר נע עם כיוון הרוח, והסיכון הוא בנשימת החומר. באירוע שמעורב חומר דליק ונפיץ, הסיכון לאדם הינו מכוויות ומהדף. ככלל הסיכון קטן כלל שמתרחקים מאזור מוקד האירוע. היקף אירוע חומ"ס, צורת גזרת הסיכון, מימדי אזורי הסיכון השונים תלויים בפרמטרים רבים: סוג החומר וסיכונו, אופן הפגיעה (כמה אריזות נפגעו, מה בדיוק קרה), ובתנאים מטאורולוגיים (מהירות הרוח, עוצמת קרינת השמש ועוד).

מהו הגורם העיקרי לאירועי חומ"ס?

הגורם העיקרי בשגרה לאירועי חומ"ס הוא הגורם האנושי (טעויות אנוש). רוב אירועי החומ"ס מתרחשים בשל חוסר תשומת לב מספקת, אי עמידה בתקנות ועבירה על החוקים אשר מתייחסים לעבודה עם ובסביבת חומרים מסוכנים.

כיצד ניתן לזהות אירוע חומרים מסוכנים?

האירוע יזוהה ברגע התרחשותו ע"י גלאים מתאימים וכוח אדם מיומן במפעל, וזמן קצר לאחר מכן יועברו באמצעי התקשורת הנחיות התנהגות לאוכלוסייה ומידע  נוסף בנושא.

האם לחומ"ס יש מאפיינים כגון: צבע / ריח וכד'?

לחלק מהחומרים יש סימנים מזהים ולחלקם אין (לדוגמא :גז כלור ואמוניה ניתן להריח ,לגז בישול לעומת זאת אין ריח אבל מוסיפים לו תוסף ריח ולכן ניתן לזהותו).

האם ניתן למנוע אירועי חומ"ס?

באופן חלקי בלבד. ניתן לנסות ולצמצמם כמה שיותר.

כמה אנשים יכולים להיפגע מאירוע חומ"ס?

אירוע חומ"ס יכול להיות קטן ולא מהותי ויכול גם להיות אירוע גדול המסכן אוכלוסייה רבה, זאת מאחר ולא ניתן לדעת מראש מה הנזק שיגרם למקור החומ"ס. לכן, גודל השטחים הנמצאים בסיכון יהיה תלוי בהיקף האירוע, בכיוון הרוח וכמובן במשך האירוע .הכוחות הפועלים בשטח יעריכו את הסיכון ועל בסיס הערכתם ובמקביל לטיפול באירוע יועברו הנחיות בזמן האירוע ,באמצעות אמצעי  התקשורת. הקפדה על התנהגות ופעולה על פי ההנחיות שיועברו בזמן האירוע תקטין את הסיכוי להיפגע.

מהם סוגי התקלות האופייניות?

במפעל •  שפיכה של חומר מסוכן.•  דליפת חומ"ס או חומר דליק.•  שריפה או פיצוץ היוצרים או משחררים חומרים רעילים. בשינוע חומר•  דליפה / שפך ממכל כתוצאה מתאונה. – ברכב, ברכבת וכד'.•  דליפה ממכלית במהלך שינוע.•  דלקה ברכב המוביל חומ"ס.•  פיצוץ מיכל משונע ברכב/ רכבת.גורמים אחרים•  פעולות פח"ע ומעורבות של חומרים מסוכנים.•  פעולות איבה במלחמה – פגיעת טילים ופצצות במצבורי חומ"ס.

מה הנזקים האפשריים שיכולים להתקיים בעקבות אירוע חומ"ס?

תתכן פגיעה במצבורי החומ"ס ופיזור החומר לאוויר ובעקבות כך פגיעה באוכלוסייה ובתשתיות. אך כל אלו מותנים במאפייני האירוע : סוג החומר, כמותו, מיקומו, קרבתו לאוכלוסייה ועוד.פגיעה במצבורי חומ"ס עלולה לגרום לנזק במספר דרכים:• הרעלה המונית – עקב פיזור החומר הרעיל באוויר והיווצרות ענני רסס בריכוזים  מסוכנים. • זיהום מי תהום – עקב חדירת חומרים רעילים.• פגיעה במתקני טיהור – בשל שיתוק המערכת  עקב חדירת החומר הרעיל לרשת הביוב.• נזקי הרס וכוויה – עקב התפוצצות מתקנים בהם מוחזקים חומרים דליקים / נפיצים.

כיצד אפשר להיחשף לחומרים מסוכנים?

חשיפת בני אדם לחומ"ס עשויה להיות ע"י אחת או יותר מהאפשרויות האלה:• נשימה: שאיפת אדי חומ"ס.• בליעה: בליעה ישירה של חומ"ס או שאיפת אדים דרך הנשימה.• ספיגת עור: "התיישבות" חומ"ס על גוף האדם, כתוצאה ממגע פיזי עם החומ"ס או כתוצאה מנשורת אבק / אדים רווים בחומ"ס.• מגע עיניים: חדירת חומ"ס לעיניים כתוצאה מנשורת אבק או מאדים רווים חומ"ס.• הדף ורקמות: פגיעה ברקמות רכות ופגיעה מרסיסים ומהדף.

מהן ההשפעות על האדם מבחינה פיזית באירוע חומ"ס?

הסימפטומים העיקריים האפשריים במקרה של חשיפה לחומ"ס הם:• נשימה: בחילה, סחרחורות, קשיי נשימה, כאב בטן, כאב גרון, כאב ראש, חולשה.• בליעה: חולשה, כאב בטן, כאב גרון, הרעלה.• ספיגת עור: אודם, צריבה, כוויות, כאב.• מגע עיניים: אודם, כאב, צריבה, עיוורון.

מי אחראי על הטיפול באירוע חומרי מסוכנים?

בעל החומר המסוכן אחראי לטיפול באירוע חומ"ס בסיוע כוחות הביטחון וההצלה: כב"ה (כיבוי אש והצלה), מד"א ומשטרת ישראל.

כיצד יש לפעול בעת אירוע חומרים מסוכנים?

בעת שהייה בתוך מבנה:יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי בעל מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים ולסגור את הדלתות, החלונות והמזגן. אין להפעיל את מערכת האוורור והסינון בממ"ד או במקלט!בעת שהייה בחוץ (בשטח פתוח):יש להיכנס לחדר פנימי במבנה קרוב. בכל מקרה, השהייה בתוך מבנה עדיפה על השהייה בחוץ. בעת שהייה ברכב:יש לכבות את המזגן, לסגור חלונות ולהתרחק מאזור האירוע. הנחיות נוספות: יש להאזין לכלי התקשורת לקבלת הנחיות התנהגות בעת אירוע.

האם צריך להתפנות מהבית באירוע חומ"ס?

ככלל באירוע חומ"ס נדרש להסתגר בחדר פנימי בבית ולהישמע להוראות גופי הביטחון וההצלה באמצעי התקשורת. במידה ויידרש פינוי, תועבר הנחיה בהתאם.

האם ערכת המגן מגינה עליי באירוע חומ"ס?

ערכת המגן יעילה כנגד מגוון רחב של חומרים, אך אינה יעילה כנגד כולם. לפיכך, אין לחבוש את ערכת המגן באופן אוטומטי. יש להאזין לכלי התקשורת לקבלת הנחיות התנהגות בעת אירוע חומ"ס.שימו לב, שימוש במזרק האטרופין אסור באופן מוחלט!

האם בזמן התרעה על אירוע מסוכן יש לרדת למקום נמוך או לעלות לקומה גבוהה?

יש להאזין ולפעול על פי ההנחיות שיועברו באמצעי התקשורת וכמו כן על פי ההנחיות של כוחות הביטחון בשטח .

האם ניתן להשתמש בציוד צלילה כגון :בלוני חמצן למיגון בשעת אירוע חומ"ס?

כן ציוד זה מתאים להספקת אויר נקי.

כיצד ניתן להגן על מזון מפני חומ"ס?

יש לאחסנו באריזות אטימות, אין להשתמש באריזות קרטון, בכל מקרה אין לאכול אוכל שנחשף לחומר.

האם אריזות קרטון המכילות דברי מזון אטומות בפני חומ"ס?

לא. מזון שאוחסן באריזות קרטון אינו ראוי לשימוש לאחר אירוע חומ"ס .

כיצד לנהוג במזון שהיה גלוי מחוץ לחדר הסגור באירוע חומ"ס?

יש לסלק את המזון מהבית. כוחות הביטחון ימסרו לתושבים הנחיות התנהגות ויש לפעול על פיהן.

כיצד יש לנקות כלים לאחר אירוע חומ"ס?

הנחיות תינתנה לאחר האירוע בהסתמך על סוג האירוע.

מה עושים עם בגדים שנחשפו לחומרים מסוכנים בזמן אירוע?

הנחיות תינתנה בהתאם לסוג החומר המסוכן המעורב באירוע.

מה עושים עם בע"ח בזמן אירוע חומ"ס?

יש להגן על דרכי הנשימה שלהם  עם סמרטוט טבול בסודה לשתייה, ויש למנוע מהם לצאת לאזורים מזוהמים.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

שולח

רהן – ראש הנקרה ד.נ גליל מערבי 2282500 טל: 04-9857111 פקס: 04-9857426

rahan - roshhanikra. western galilee 2282500 | tel: 972-4-9857111 | fax: 972-4-9857426

2017 AVAR - cloud app management ©

התחברות לאתר

Forgot your details?